Veljati je začel interventni zakon: KRITJE 136 MILIJONOV IZGUB

Foto: Pixabay

Danes je začel veljati interventni zakon, ki so ga poslanci sprejeli 19. septembra s 47 glasovi za in 12 proti. Zakon opredeljuje tudi način sanacije bolnišnic in organe, ki bodo izvajali sanacijo in nadzor nad tem.

Država bo še iz letošnjega proračuna krila 80 odstotkov izgub, ki so jih javni zdravstveni zavodi pridelali konec leta 2016 v višini okoli okoli 136 milijonov evrov, predvideva zakon. To naj bi bilo bolnišnicam izplačano do letošnjega 29. decembra. Novi zakon predvideva tudi sedemčlanski sanacijski odbor, ki bo deloval kot posvetovalni organ ministrstva za zdravje. Če bodo želele bolnišnice prejeti enkratna sredstva, bodo morale po zakonu pripraviti sanacijski načrt skupaj z akcijskimi načrti.

Foto: Pixabay

Z zakonom bodo bolnišnicam odpisane tudi terjatve do ministrstva, ki so nastale zaradi porabe amortizacijskih sredstev za tekoče poslovanje. Teh terjatev je za nekaj več kot sedem milijonov evrov. Zaradi interventnega zakona bo potreben sprejem rebalansa državnega proračuna.

Po sklepu o začetku sanacije, ki ga bo sprejel vlada, bodo vodstva bolnišnic postala sanacijske uprave in se jim bo naložilo izvajanje sanacijskih ukrepov. Sanacijski odbor bo preverjal, ali so ukrepi in akcijski načrti pripravljeni v skladu s pravili. Zakon prav tako predvideva, v katerih primerih bo sanacijski odbor lahko ministru za zdravje predlagal razrešitev sanacijske uprave.

Uredništvo