Imate morda v lasti nepremičnino, ki je ne uporabljate? Je vaša hiša dovolj prostorna, da ponudi streho nad glavo še komu, ki jo išče? Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina vas vabi, da stopite v kontakt z njim in se pogovorite o možnostih, ki se ponujajo. Tako boste pripomogli k lažjemu reševanju občinske stanovanjske politike in se obenem vsaj delno rešili stroškov, ki jih imate danes z lastništvom in vzdrževanjem nepremičnine.

Reševanje stanovanjske problematike je v današnjih časih eno najbolj perečih vprašanj, s katerim se spopadajo tako tisti, ki iščejo streho nad glavo, kot tudi tisti, ki o tem odločajo. Največ sil in energije je zagotovo usmerjenih v gradnjo novih stanovanj, a le teh je premalo, hkrati pa so v mnogih primerih finančno nedosegljiva za številne iskalce in prosilce. Tudi na Ajdovskem je slika podobna kot drugod po Sloveniji – ponudba je majhna, povpraševanje pa veliko.

Občina se na različne načine trudi reševati problem. Prav s tem namenom je bil ustanovljen Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina, ki ga vodi Alenka Čadež Kobol. Stanovanjski sklad je tako pred tedni podpisal pogodbo z Ministrstvom za solidarno prihodnost za nakup devetih stanovanj na območju občine Ajdovščina. A tudi ta podpis ne bo dovolj in bo le malce omilil težavo, se zaveda Čadež Kobolova: »Povpraševanje po stanovanjih v Ajdovščini daleč presega trenutno ponudbo, kar predstavlja velik izziv za našo občino. Situacija je še posebej kritična za ranljive skupine občanov, ki si ne morejo privoščiti nakupa ali tržnega najema, kot so mladi, mlade družine in upokojenci

Aktivacija obstoječih praznih stanovanj je ena od učinkovitih in hitrih rešitev. Na Ajdovskem je precej praznih in neizkoriščenih stanovanj, še več pa je predimenzoniranih stanovanjskih hiš, ali pa takšnih, v katerih nihče ne prebiva. Najdemo jih  tako v samem mestnem jedru kot tudi na podeželju. In ravno takšne primere išče občinski stanovanjski sklad. Tovrstne nepremičnine bi s preureditvijo lahko postale dom za številne prosilce. Javni sklad ima namreč tudi možnost odkupa ali pa najema starejših in praznih nepremičnin. Če bi morda le 10 hiš, ki so danes prazne ali pa prevelike, spremenili v več-stanovanjske enote, bi na tak način prišli do 30 ali 40 novih stanovanj. To pa bi že precej popravilo trenutno slabo ponudbo stanovanj v našem okolju. Ideja, ki bi lahko v relativno kratkem času in z relativno nizkimi stroški bistveno pospešila reševanje stanovanjske problematike v naši občini. »Zavedamo se, da je to kompleksen proces, poln izzivov, vendar je potrebno ideje spraviti na papir in od primera do primera konkretno proučiti, ali je predelava nepremičnine mogoča in racionalna ter skladna s prostorsko izvedbenimi akti. Vsekakor pa je prvi korak odločitev lastnika, da se je pripravljen o tem pogovarjati, saj lahko le s skupnimi močmi dosežemo rezultate,« poudarja direktorica sklada.

Nepremičnine skrivajo tudi kup pasti – od lastniških vprašanj do čustvene navezanosti na lastno nepremičnino. Ob raznih negativnih zgodbah v javnosti se v mnogih primerih pojavi tudi strah pred najemodajalci. Občinski stanovanjski sklad želi s svojim posredovanjem razrešiti prav te dileme, saj je možnosti za sodelovanje več. Lahko gre najem ali pa za odkup, pojasnjuje direktorica Alenka Čadež Kobol: »Prvi korak je pogovor z lastniki, kjer se proučijo različni načini možnega sodelovanja in morebitne ovire na poti do realizacije ideje. Nato opravimo terenski ogled nepremičnine ter oceno stroškov potrebnih vlaganj. V kolikor je zadeva izvedljiva, sledi priprava dokumentacije in formalni postopki do sklenitve pogodb med lastnikom, najemnikom in JSS OA«.

Ideja v svojem bistvu tako lastnikom stanovanj lajša težave in niža stroške vzdrževanja njihove nepremičnine, hkrati pa omogoča reševanje stanovanjske problematike v občini. Javni stanovanjski sklad Ajdovščina zato vabi vse lastnike nepremičnin, ki ste pripravljeni sodelovati v tej dobri skupnostni zgodbi, da se oglasite v njihovi pisarni na Gregorčičevi ulici 20, najavite se lahko preko telefona 051 330 924 ali pišete na [email protected]. Skupaj z zaposlenimi na skladu boste poiskali pravo rešitev, ki bo ugodna za vse strani.

Spletno uredništvo,

Vir: Lokalne Ajdovščina, Javni stanovanjski sklad Ajdovščina

Fotografija: Freepik