V Šempetru ideja o novem nakupovalnem centru: KRAJANI NASPROTUJEJO

Foto: ML

Zasebni investitor želi na kmetijskem zemljišču v neposredni bližini centra Šempetra zgraditi nov nakupovalni center z nekaj stanovanji in velikim parkiriščem. Na Občino Šempeter-Vrtojba je naslovil pobudo za pričetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), krajani pa takšni pozidavi nasprotujejo.

Nov objekt naj bi nastal ob glavni vpadnici v Šempeter, ob Žnidarčičevi ulici, ki je sedaj večinoma urejeno z vrtički in njivami. 2,5 hektarov veliko zemljišče je urejeno tudi z namakalnim sistemom, zato so predvsem lastniki zemljišč, ki pridelujejo kmetijske pridelke tudi za prodajo, proti pozidavi tega območja.

Glede na prejeto pobudo zasebnika so na Občini Šempeter-Vrtojba objavili osnutek izhodišč za pripravo OPPN in ga do 22. januarja objavili na svoji spletni strani. Ideja o novem nakupovalnem centru ni po godu krajanov, ki so prejšnji teden na občino poslali svoje pripombe in jo s 150 podpisi pozvali, naj ne dovoli pozidave območja z novimi trgovinami, ki jih imajo v Šempetru že dovolj.

Na občini pravijo, da je to le predlog morebitnega investitorja, odločitev o predlogu pa bo v rokah občinskih svetnikov. Šempetrsko-vrtojbenski župan Milan Turk pojasnjuje, da so izhodišča, ki so jih poslali v javno obravnavo in nanje zbirali pripombe, skladna z veljavnim občinskim prostorskim načrtom.

Foto: ML

Šempetrsko-vrtojbenska občina je to območje že leta 2013 opredelila za namensko gradnjo. Krajani pričakujejo, da bo morebitna pozidava načrtovana zelo premišljeno in trajnostno ter s soglasjem celotne skupnosti, predvsem pa okoliških stanovalcev in sedanjih lastnikov zemljišč. Želijo si, da bi tam gradili predvsem manjše objekte, ki ne bodo tako obremenjujoči za okolje in bodo bolj kot trgovine mestotvorni. Motil bi jih tudi povečan promet, pretiran hrup ter večje količine meteornih voda.