V občini Šempeter-Vrtojba obiskuje vrtec 301 otrok: NIŽJA CENA

Foto: Pixabay

Svetniki občine Šempeter-Vrtojba so na zadnji seji potrjevali nove cene za plačilo programov predšolske vzgoje. Te so se v primerjavi z lanskimi nekoliko znižale.

Ekonomska cena za jasli – celodnevni program sedaj znaša 426,5 evra na mesec, poldnevni program 311,8 evra. V drugem starostnem obdobju se cene gibljejo, odvisno ali gre za celodnevni ali poldnevni program in ali je vključeno kosilo ali ne, med 191 in 335 evri na mesec, kolikor stane tudi kombinirani program. Starši plačujejo le del cene, v povprečju 30 odstotkov.

Foto: Pixabay

V minulem šolskem letu so enote Vrtca Šempeter, ki ima 14 oddelkov v Vrtojbi in Šempetru, na Vogrskem pa tri oddelke, skupno obiskovali 303 otroci. Poleti je vrtec zapustilo 73 šoloobveznih otrok, na novo pa jih je bilo vpisanih 71. Skupaj v tem šolskem letu vrtec obiskuje 301 otrok.

Uredništvo