V Novi Gorici brez modrih parkirnih con: VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Foto: ML

Modrih parkirnih con v mestu vrtnic ne bo več. To seveda ne pomeni, da bodo odslej vsa parkirna mesta v Novi Gorici brezplačna, temveč bodo plačljiva tudi bela, kar bo razvidno iz prometnega znaka z dopolnilno tablo.

Državni predpisi ukinjajo večbarvno talno označevanje parkirišč, zato bo jutri javno podjetje Mestne storitve v sklopu vzdrževalnih del nadaljevalo z barvanjem parkirnih črt javnih plačljivih parkirnih mest, sporočajo iz novogoriške mestne občine. Ko bodo dela zaključena, bo imelo mesto vrtnic vsa parkirna mesta v beli barvi.

Foto: ML

Gre za nadaljevanje izvajanja določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS 99/2015 s spremembami), ki je v veljavnosti od julija 2016. Pravilnik določa, da morajo biti talne oznake parkirnih mest v beli barvi in ne več v modri. Območje plačljivega prometa bo razvidno iz vertikalne signalizacije – prometnega znaka z dopolnilno tablo.