V MO Nova Gorica zadržanje izvajanja proračuna: IGRALNIŠKI IZPAD

Foto: Pixabay

Zaradi velikega izpada prihodkov je župan novogoriške mestne občine (MONG) Klemen Miklavič sprejel sklep, da za 45 dni začasno zadrži izvajanje proračuna. V tem obdobju bodo v novogoriški občini financirali le nujne naloge. Omejitve ne veljajo za obveznosti, povezane z epidemijo koronavirusa.

Prihodkov iz koncesije za igralniško dejavnost letos skorajda ne bo, nižji bodo tudi drugi prihodki MONG, tako da novogoriški občini grozi izpad prihodkov v višini nekaj milijonov evrov. Kar 4,5 milijona evrov si je MONG letos obetala iz naslova koncesij za igralniško dejavnost.

Foto: MONG

Zadržanje izvajanja proračuna je bilo potrebno, da si vzamemo čas, da ocenimo, kaj se bodogajalo s proračunom, da ugotovimo, kaj bo pri tem storila vlada v pomoč občinam, ki imajo velik upad prihodkov. Na podlagi tega bomo predlagali spremembe proračuna, ki bodo nato sprejete v rebalansu,” pojasnjuje Miklavič.

Novogoriški mestni svetniki so na včerajšnji seji potrdili tudi odlok o porabi sredstev proračunske rezerve. Denar bodo namenili za informiranje prebivalcev, dodatne zaščitne ukrepe ter zaščitne opreme za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom.

Foto: ML

V času zadržanja proračuna bo novogoriška občina javnim zavodom in skladom plačevala samo za izvajanje nujnih nalog. Denar bo le za plače in materialne stroške, v izjemnih primerih pa tudi za nujna vzdrževalna dela in nakup opreme. Za mesec in pol bo prav tako ustavljeno prevzemanje novih obveznosti in izvajanje novih postopkov oddaje javnih naročil ter zadržano izplačevanje na podlagi objavljenih razpisov, razen v posebnih izjemah, ki jih bo odobril župan. Sklep ne velja za obveznosti, ki so povezane z ukrepi za preprečevanje in odpravo posledic epidemije novega koronavirusa. Prav tako bodo normalno potekale investicije, za katere je občina že pridobila evropska sredstva.