V goriški regiji 4,042 milijarde evrov prihodkov: PLAČE POD POVPREČJEM

Foto: Pixabay

V lanskem letu so se prihodki severnoprimorskega gospodarstva zvišali za 13 odstotkov v primerjavi z letom 2016 in so znašali 4,042 milijarde evrov, odhodki pa so bili višji za 17 odstotkov in so znašali 3,780 milijarde evrov. Čeprav se poslovanje regije izboljšuje in je nad državnim povprečjem, je povprečna bruto plača nižja za 2 odstotka.

Dobiček goriške regije je lani znašal 258 milijonov evrov, kar je za dva odstotka manj kot leto poprej, čista izguba pa je bila višja za dva milijona in je znašala 21 milijonov evrov. Z dobičkom je poslovalo 67 odstotkov gospodarskih družb v regiji, ki zaposlujejo 92 odstotkov zaposlenih. Več kot milijon evrov dobička je imelo 44 družb, štiri med njimi pa so ustvarile več kot 10 milijonov evrov dobička.

Foto: Pixaba

Stopnja registrirane brezposelnosti je februarja v severnoprimorski regiji znašala 6,6 odstotka. Najnižja je bila na območju občin Idrija in Tolmin, najvišja pa z dobrimi sedmimi odstotki na območju ajdovske občine, kar je nižje od slovenskega povprečja. Med brezposelnimi jih je bilo največ z najnižjo in najvišjo stopnjo izobrazbe, prednjačijo pa predvsem starejši iskalci dela.

V 3.214 severnoprimorskih gospodarskih družbah je bilo lani zaposlenih 25.244 delavcev. Povprečna bruto plača zaposlenih je znašala 1.546 evrov, kar je za dva odstotka manj od slovenskega povprečja.

Uredništvo