V Gorici živi 409 Slovencev: NOVOGORIČANI ČEZ MEJO

Foto: ML

V zadnjih letih se je veliko slovenskih državljanov, zlasti Novogoričanov, predvsem zaradi cenejših stanovanj, odločilo za selitev čez mejo. Lani jih je bilo v goriški občini registriranih 409 oz. 104 več kot leta 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo.

Občanov s slovenskim državljanstvom je v Gorici še veliko več kot 409, saj v to številko niso vključeni tisti, ki imajo poleg slovenskega tudi italijansko državljanstvo. Občani z dvojnim državljanstvom, pri katerih je eno italijansko, so namreč v statičnih podatkih upoštevani kot italijanski državljani.

Leta 2004 je imelo v goriški občini stalno prebivališče 2.048 tujih državljanov, med katerimi je bilo 305 slovenskih državljanov, je poročal Primorski dnevnik. Leto kasneje je prišlo do lažjega upada (slovenskih državljanov je bilo 295), od takrat pa se je njihovo število spustilo pod tristo samo enkrat, in sicer leta 2011. V kasnejših letih se je število slovenskih državljanov v Gorici znova precej dvignilo.

Foto: ML

Goriška občina je v zadnjem desetletju zabeležila močan demografski padec; v tem obdobju je namreč izgubila skoraj 2.000 prebivalcev. Leta 1970 jih je štela 43.918 oz. kar 10.011 več kot konec lanskega leta. Pred dvema letoma je število prebivalcev prvič zdrsnilo pod številko 34.000.

V matični register Občine Gorica je bilo lani vpisanih 3.291 tujih državljanov, med katerimi jih je bilo 409 iz Slovenije, torej 104 več kot v letu največje evropske širitve. Največ, 118 vseh slovenskih državljanov v mestu, stanuje v severnem delu Gorice in na Placuti.