Na današnji svetovni dan varstva okolje je Osnovna šola Danila Lokarja v Ajdovščini priredila uradno odprtje šolskega učnega vrta. Vrt je bil sicer vzpostavljen že pozimi, vendar so šolarji na to priložnost počakali tudi zato, ker so grede danes že bogato zaraščene.

Šolski učni vrt Šolski učni vrt je bil vzpostavljen lani pozimi, nastal je v okviru projekta LAS, Prehod na sonaravno oskrbo s hrano. Celotno naložbo v vzpostavitev je izvedla Občina Ajdovščina, projektna partnerica.  Celotna vrednost ureditve, vključno z zaključnimi deli, ki jih je prispevala Osnovna šola Danila Lokarja, je okoli 40.000 evrov. Okoli 85 % vrednosti bo povrnjen iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Današnji dogodek so obiskali predvsem šolarji, ki so pripravili tudi simpatičen kulturni program. Slavnostni trak na vhodu v vrt sta prerezali ravnateljica Šolski učni vrt OŠ Danila Lokarja Irena Kodele Krašna in koordinatorja projekta na Občini Ajdovščina Greti Kobal, ki sta nato simolično v gredo zasadili dve cvetlici.

Na učnem vrtu so urejene nizke in visoke grede, kompostnik, skozi vrt pelje senzorična pot, sestavljena iz različnih materialov, namenjena opazovanju lastnega občutja ob bosi hoji po njej. Za druženje so urejeni precejšnja lopa, ki služi tudi hrambi orodja, mize in klopi za posedanje. Za senčenje sta urejena tudi dva latnika, ki bosta v prihodnjih letih zakrita s trto, ta že raste. Vrt ima tudi svoj lastni vodni priključek za zalivanje, pa tudi za pitje. Celotno območje vrta je ograjeno.

Šolski vrt je opremljen z vsem, kar vrt potrebuje, tudi kompostnikom, lopo, vodno napeljavo ... Grede in gredice so šolarji že zasadili s pisanimi zelenjadnicami, dišavnicami, začimbami, pa tudi jagodičevjem, grmovnicami in drevesi. Ob učenju vrtnarjenja ter pomena lastne samooskrbe se bodo šolarji tu učili tudi o podnebju, geografiji in drugih povezanih vsebinah. Sam prostor pa bo namenjen tudi zgolj pouku na prostem, tu bodo lahko vadili matematiko, slovenščino, glasbo, telovadili …

Naj jim vrt dobro služi, ne zgolj za pouk, pač pa tudi za druženje, veselje, zabavo in dober piknik z domačimi pomidori in čebulicami.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Ajdovščina