Ustavno sodišče zadržalo sporni zakon o RTV Slovenija

Foto: Ustavno sodišče RS

Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvrševanje dela 23. ter 24. in 25. člena novele zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki govorijo o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta in imenovanju predsednika in članov uprave.

Pobudo za oceno ustavnosti novele s predlogom za začasno zadržanje so znova obravnavali v četrtek, odločitev pa so sporočili danes. Ustavni sodniki so sklep sprejeli s petimi glasovi za in tremi proti.

Ustavno pobudo je vložilo več vodilnih na RTV Slovenija s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem. Izpodbijajo določbe, po katerih so prenehali mandati članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in direktorjev televizije in radia. Po mnenju pobudnikov bodo zaradi prekinitve mandatov nastale nepopravljive posledice.

Foto: DZ RS

Postopki konstituiranja novih organov lahko tečejo, zadržano je končno konstituiranje sveta, zavod vodi v. d. direktorja.

Ustavni sodniki pojasnjujejo, da novele v celoti ni mogoče zadržati, saj bi to povzročilo, da bi bilo začasno ustavljeni vsi postopki konstituiranja novih organov RTVS, ustavljeni pa bi bili tudi vodenje, upravljanje in nadzor RTVS s prehodno ureditvijo, s čimer bi nastala protiustavna pravna praznina.

Delno zadržanje novele zakona o RTV podpira pet ustavnih sodnikov, trije pa so proti. Proti so glasovale sodnice Neža Kogovšek Šalamon, Špelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs, ki so podale tudi odklonilna ločena mnenja. Sodnika Klemen Jaklič in Rajko Knez pa sta podala pritrdilni ločeni mnenji. Za zadržanje so sicer glasovali še Rok Svetlič, Marko Šorli in predsednik US-ja Matej Accetto. Ustavni sodnik Rok Čeferin je bil pri odločanju v tej zadevi izločen.