Uspešna sindikalna pogajanja v Metalflexu: VIŠJE OSNOVNE PLAČE

Foto: ITW Metalflex

Podružnica sindikata kovinske in elektroindustrije SKEI Metalflex Tolmin je s predstavniki vodstva podjetja ITW Metalflex podpisala sporazum o dvigu osnovnih plač zaposlenim. S podobnimi aktivnostmi je sindikat začel tudi v podjetju TIK Kobarid, kjer naj bi bile razmere zelo slabe.

Plače v Metalflexu so se s 1. januarjem 2018  povečale za 4%, v letu 2019 se bodo dvignile za 3%, leta 2020 pa še za nadaljnje 3%. Po letu 2020 se bosta sindikat in vodstvo vsako leto sproti dogovorila o dvigu plač glede na poslovne rezultate podjetja. Sporazum prav tako predvideva možnost dodatnega povišanja plač med leti 2018 in 2020 v kolikor bi morebitni  rezultati poslovanja  presegli pričakovane.

Foto: ITW Metalflex

Sindikalna pogajanja v Metalflexu še vedno potekajo v zvezi s 1. stavkovno zahtevo, ki se nanaša na slabo in nestrokovno pripravljeno sistemizacijo in reorganizacijo delovnih mest. Sistemizacija delovnih mest je bila po mnenju SKEI narejena na način, ki je porušil razmerja med plačilnimi količniki posameznih delovnih mest, marsikatero delovno mesto je bilo napačno ovrednoteno, marsikateri delavec nepravilno ocenjen ter posledično napačno oziroma krivično nameščen na delovno mesto ter s tem v neprimeren plačilni – tarifni razred.  Nekaj manjših nepravilnosti in neskladij, ki so nastale kot posledica nove sistemizacije je bilo v tem času že odpravljenih, marsikaj pa ostaja odprto in nedorečeno, zato se pogajanja glede 2. stavkovne zahteve nadaljujejo 12. marca 2018, sporoča SKEI v Metalflexu.

S podobnimi aktivnostmi kot v ITW Metalflex je sindikat SKEI začel tudi v podjetju TIK Kobarid, kjer naj bi bile razmere že dolgo časa zelo slabe. Kot v pismu za javnost pravijo v sindikatu, je potrebna nova sistemizacija, ki bo delovna mesta pravilno ovrednotila, nujen je tudi dvig plač, saj se delavcem neupravičeno izplačuje dohodke, ki so na meji ali celo pod mejo minimalne plače.

Uredništvo