Uspešen mandat podžupanje MONG Damjane Pavlice

Foto: Arhiv - Damjana Pavlica

V pričetku leta 2020 sem postala nepoklicna podžupanja v Mestni občini Nova Gorica. Lahko zatrdim, da je bilo začetih kot zaključenih veliko projektov, v katere sem vložila veliko dela in energije. Pa tudi lepih trenutkov, predvsem tistih, ko prisluhneš ljudem, ko jim pustiš, da govorijo, da ti zaupajo težave, ki jih pestijo. Kljub temu, da sem bila na Mestni občini Nova Gorica zadolžena za družbene dejavnosti, sem se ukvarjala tudi z drugimi področji.

Posebej sem vesela, da smo prav z mojim posredovanjem pridobili sredstva v višini 3,3 milijona evrov za sanacijo plazu v Šmihelu in izdelali idejni projekt za nadaljevanje ukrepov za sanacijo plazu Gradišče nad Prvačino. Odprla sem pipo s pitno vodo krajanom Šempasa na meji z Vogrskim, za kar smo si prizadevali kar 40 let. S Pošto Slovenije smo se dogovorili, da bo zgradila v naši občini sodoben regijski center, ki bo zaposloval 130 ljudi; pomembno pa je tudi, da ostaja pošta v Šempasu v nespremenjeni obliki, saj jo potrebujejo tako krajani več krajevnih skupnosti, kot podjetniki, ki delajo na tem področju.

Foto: David Verlič (FB MONG) – Damjana Pavlica, podžupanja Mestne občine Nova Gorica

Veliko dela je bilo narejenega tudi na področju kulture. Velik projekt, ki bo pomemben tudi za Evropsko prestolnico kulture GO!2025, bo izgradnja zunanjega gledališča ob stavbi sedanjega Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici, saj nam je na Ministrstvu za kulturo uspelo pridobiti 2,5 milijona evrov. Pripravljena je dokumentacija, pridobili smo tudi gradbeno dovoljenje. V Kulturnem domu v Novi Gorici smo obnovili oder in odrsko tehniko in uredili klimatizacijo v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Ves čas sem se zavzemala za obnovo tako sakralne kot profane kulturne dediščine, uspeli smo z obnovo fresk v cerkvi Svetega Mihaela v Šmihelu, na Kostanjevici nad Novo Gorico in na Sveti Gori. Na razpisu LAS smo prejeli sredstva višini 82.000 EUR za obnovo muzeja Hiše Aleksandrink v Prvačini, poskrbela sem tudi za legalizacijo tega objekta.

Ponosna sem tudi na dosežke na družbeno socialnem področju, predvsem na projekt dnevnega centra in širitve Doma upokojencev, v rednosti 2,5 milijonov evrov, uvedli smo brezplačne prevoze za starejše občane, ki želijo do zdravnika, lekarne, trgovine. Organiziramo tudi brezplačne prevoze otrok s posebnimi potrebami v Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.

Foto: SDS Nova Gorica

Veliko je še manjših projektov, ki jih nisem omenila, vendar pa so za skupine in posameznike zelo pomembni. Imam veliko izkušenj in znanja, začeto delo znam pripeljati do uspešnega zaključka. S pozitivno energijo, pravim pristopom in občutkom za ljudi lahko še veliko naredim za razvoj mesta in podeželja.

Damjana Pavlica, kandidatka za županjo Mestne občine Nova Gorica