Novogoriška mestna občina je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

V okviru projekta »Ureditev zelenega vstopnega centra v turistično varovano območje Lijaka« bomo vzpostavili zeleno vstopno točko na območju Vipavske doline z namenom ohranjanja naravne dediščine, spremljanja turističnih tokov in njihovo preusmerjanje tudi na podeželje. Projekt, ki je nastal ob podpori Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter Športnega društva Polet, omogoča razvoj in nadgradnjo obstoječe turistične, športne in rekreacijske ponudbe ter predstavitev turistične ponudbe Nove Gorice in Vipavske doline. Za projekt je novogoriška mestna občina pridobila nepovratna sredstva v višini 350.000 €. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 780.000 €, razliko bo mestna občina zagotovila v občinskem proračunu. V letošnjem letu bomo začeli z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zaključek projekta oziroma otvoritev vstopne točke je predviden v prvi polovici leta 2025.

Župan Samo Turel je izjemno vesel, da je mestni občini uspelo pridobiti sofinanciranje tega projekta, kar bo končno omogočilo, da bomo lahko primerno uredili to območje: »Območje na Lijaku, ki ga obiskuje veliko športnikov, predvsem padalcev, je bilo vrsto let degradirano. Zato smo zelo zadovoljni, da smo uspeli z našim projektom na razpisu in da bomo to vstopno točko, tako na območje Lijaka kot mesta Nova Gorica, smiselno in trajnostno uredili. Pridobili bomo kar nekaj uporabnih površin. To bo prostor, ki bo združeval rekreativno, enogastronomsko in turistično dejavnost, namenjeno domačinom in obiskovalcem oziroma turistom, zlasti jadralnim padalcem z vsega sveta, ki že zdaj obiskujejo to območje in prostor v neposredni bližini uporabljajo kot pristajališče .«

Ureditev bo obsegala infrastrukturo, ki bo opremljena z vso potrebno opremo za podporo turističnim skupinam, športno-turističnim obiskovalcem ter bo prijazna do družin, starejših ter prilagojena tudi ostalim ranljivim skupinam (osebam z oviranostmi). Investicija obsega gradnjo večnamenskega objekta, ureditev parkovnega prostora za sproščanje ter prireditvenega prostora, ki bo namenjen različnim dogodkom in promocijskim aktivnostim naše destinacije. Vsa infrastruktura bo upoštevala načela zelene trajnostne gradnje, kar pomeni, da bodo uporabljeni trajnostni materiali s poudarkom na lokalnem lesu v vseh elementih vzpostavljene infrastrukture, ki bo obsegala:

 • Zastekljen večnamenski odprt prostor z malo sončno elektrarno, ki bo v visoki sezoni namenjen predvsem turistom, vse leto pa tudi lokalnim prebivalcem, in bo omogočal dogodke in predstavitve ponudbe lokalnih skupnosti z osrednjo tematiko ohranjanja narave, naravne pridelave in predelave kmetijskih izdelkov ter načel Nature 2000. Prostor bo namenjen tudi vrhunskim enogastronomskim večerom in različnim druženjem ter delavnicam na temo kulinarike, umetnosti, kulture, športa in zdravja. Za  izvajanje teh aktivnosti bo prostor opremljen z manjšo kuhinjo;
 • Manjši del objekta bo namenjen informacijski pisarni in prodajalni lokalnih spominkov ter potrebnim servisnim prostorom, kot so sanitarije, garderobe in shramba;
 • Izposojevalnico koles za enostaven obisk okoliških krajev in v podporo turističnim produktom brez ogljičnega odtisa;
 • Odprto teraso na ploščadi in klopi za obiskovalce in gledalce ter turiste, ki jim bo vstopni center predstavljal izhodišče za izlete in rekreacijo;
 • Igrala za otroke, ki bodo zgrajena iz naravnih materialov in se bodo lepo umestila v okolje;
 • Ploščad, ki bo namenjena vzpostavitvi premične gostinske ponudbe ali manjšega gostinskega obrata;
 • Ekološki otok, ki bo namenjen lokalnemu prebivalstvu in uporabnikom postajališč za avtodome. Morebitna embalaža, ki bo nastala v sklopu ponudbe storitev, bo v celoti namenjena reciklaži;
 • Malo čistilno napravo;
 • Pitnike za spodbujanje zmanjševanja uporabe vode v plastenkah;
 • Informacijske table z zelenimi napotki in zgodbami o zelenem turistu/obiskovalcu;
 • Zazelenitev z avtohtonimi vrstami.

Spletno uredništvo

Vir: Občina Nova Gorica

Foto: Ana Rojc