Ureditev središča Podnanosa: NAČRT SPRL KRAJANE

Foto: mapio.net

Središče Podnanosa naj bi preuredili, tako da bi sedanje parkirišče za osebna vozila in tovornjake spremenili v delno parkovno ureditev. To je sprlo krajane, tako da so nekateri celo izstopili iz tamkajšnje krajevne skupnosti, ki je sedaj nesklepčna.

V primeru, da bi načrte uresničili, bi iz središča vasi odstranili parkirišče za tovornjake, ki se zdaj tam ustavljajo za krajši predah. Ob parkirišču se nahaja tudi gostilna, ki bi z odpravo parkirišča izgubila stalne stranke, saj vozniki v Podnanosu ne bi imeli več kje parkirati tovornjakov.

Krajani Podnanosa so na vipavsko občino poslali poziv in prošnjo za ustavitev projekta, ki so mu na občini naklonjeni. Zanj so že v letošnjem proračunu rezervirali nekaj denarja, v kolikor bo seveda prišlo do dogovora o ureditvi. Parkirišče za tovornjake sredi vasi je nepotrebno in nekoristno, meni vipavski župan Goran Kodelja. Krajanom je obljubil, da vipavska občina brez dogovora s krajevno skupnostjo Podnanos ne bo storila ničesar, a na občini zaenkrat vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja niso umaknili.

Zaradi nesoglasij so iz Podnanosa na vipavsko občino poslali zahtevo po prekinitvi vseh dejavnosti, pod katero se je podpisalo 75 domačinov. Odstopili so tudi nekateri člani sveta krajevne skupnosti, zaradi česar ta ni več sklepčen in zato ne more odločati o soglasju za predlagano ureditev sredi vasi.

Foto: TIC Podnanos

Domačini, ki so že pred leti načrtovali drugačno ureditev prostora pred stavbo, v kateri so kulturni dom, trgovina in gostilna, niso proti ureditvi, a se ne strinjajo s sedanjim predlogom. Prav tako jih jezi, ker so o predlogu za ureditev parkirišča, ki predvideva, da bi približno tretjino sedanjega parkirišča preuredili v zelene površine, izvedeli iz objave na oglasni deski sredi vasi. V Podnanosu bi potrebovali parkirišče za tovornjake, ki pa bi ga morali urediti na drugi lokaciji, ne v samem središču kraja, meni kar nekaj krajanov.