Ureditev poti ob Kornu: DVOJNA NAMEMBNOST

Foto: ML

Danes se v Novi Gorici začenjajo dela na južni športni poti ob potoku Koren, ki bodo zajemala ureditev kolesarske in peš poti. Celotna investicija znaša skoraj 312.000 evrov.

Ob Kornu je trenutno neurejena vzdrževalna pot, ki je namenjena posegom v vodno območje potoka. Istočasno je pot tudi del kolesarske in peš infrastrukture Nove Gorice, ki jo uporabljajo tako kolesarji kot pešci.

Južna pot ob Kornu se bo na zahodu mesta začela na Ulici Šantlovih pri mostu čez Koren. Nadaljevala se bo po robu brežine Korna proti vzhodu vse do mostu pri Osnovni šoli Frana Erjavca, kjer se bo nekoliko odmaknila od roba Korna, kar bo omogočilo ureditev nabrežja potoka v obliki teras, sporočajo iz novogoriške mestne občine (MONG).

Novourejena športna pot bo imela dvojno namembnost; delno bo to rekreacijska in kolesarska pot, delno pa vzdrževalna pot.

Urejanje poti bo potekalo v dveh fazah. V prvi, ki bo predvidoma trajala do junija 2021, bodo uredili odsek poti od priključka na Kosovelovo ulico do mostu pri Osnovni šoli Frana Erjavca, nakar se bodo v drugi fazi izvajala dela na drugem delu, od Ulice Šantlovih pri črpališču do priključka na Kosovelovo ulico.

Foto: ML

V prvi fazi dela zajemajo ureditev tri metre široke poti, ureditev odvodnjavanja ter postavitev klopi in usmerjene javne razsvetljave. Dela zajemajo tudi sanacijo nabrežja pri Osnovni šoli Frana Erjavca, ki bo urejeno s pohodnimi terasami, kar bo omogočalo posedanje, počivanje in druženje ob potoku. Poseg ne bo spremenil hidroloških značilnosti struge. Druga faza prav tako zajema ureditev poti in odvodnjavanja ter postavitev klopi in javne razsvetljave.