Na temo zgodnjega odkrivanja in preprečevanja nasilja v šolskem prostoru in zunaj njega je na pobudo Policije v petek, 5. maja 2023, na sedežu Generalne policijske uprave v Ljubljani potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, namenjen usklajevanju skupnih ukrepov v šolskih okoljih s ciljem zagotoviti čim večjo varnost.

Kot so zapisali policisti na svoji spletni strani, so se s predstavniki šolskega ministrstva, s katerim tudi sicer tesno sodelujejo pri preprečevanju in obravnavi medvrstniškega nasilja, dogovorili, da bodo policisti povečali navzočnost v okolici šol, pripravljeni pa so tudi na sodelovanje z vodstvi šol, da bi se skupaj dogovarjali o možnostih zgodnjega odkrivanja indikatorjev tveganja za vse morebitne pojavne oblike nasilja. Tako policija kot ministrstvo želijo namreč zagotoviti občutek varnosti, predvsem pa ohranjati varno in spodbudno učno okolje, v katerem se bodo otroci in osebje počutili dobro.

Več o tem v sporočilu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje: Odziv ministrstva na pojave in grožnje z ekstremnim nasiljem v šolah 

V zvezi z aktualnim dogajanjem in preprečevanjem medvrstniškega nasilja je Tomislav Omejec, vodja Sektorja uniformirane policije na Generalni policijski upravi, podal tudi izjavo za medije .

Na sestanku so se pogovarjali o možnostih intenziviranja dela pristojnih institucij v povezavi s povečanim številom prijav groženj in medvrstniškega nasilja v slovenskih šolah po zadnjih tragičnih dogodkih v tujini. Po nedavnem napadu v Srbiji so namreč tudi v Sloveniji zaznali povečanje aktivnosti, ki kažejo na morebitno poslabšanje varnosti v šolskih okoljih.

Policisti se bomo v naslednjih dneh tako povezali z vsemi šolami in vzpostavili stike z odgovornimi osebami, s katerimi bodo podrobneje proučili varnostno situacijo in skupaj dorekli morebitne ukrepe za izboljšanje varnosti, od ocene varnostnega stanja in ukrepov za zgodnjo identifikacijo tveganj do priporočil za ravnanje v primeru varnostnih dogodkov v šolah in v njihovi okolici. Na lokalni ravni bodo poleg tega okrepili vidnost policistov v okolici šol in dosledno preverjali informacije, ki bi nakazovale morebitna varnostna tveganja. Šolsko ministrstvo pa je opozorilo na priporočila, ki jih je že pripravilo v okviru Protokola ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki je strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov lahko v pomoč na zelo konkretni ravni, kako se uspešno spopadati z različnimi oblikami nasilja. Dogovorili so se tudi za redne sestanke v prihodnje.

Zavedajo se resnosti nasilja med mladimi in opozarjajo na pomen prijave morebitnih odklonskih ravnanj

V slovenski policiji primera množičnega streljanja v šoli še niso obravnavali. Zavedajo pa se resnosti nasilja med mladimi, ki lahko zaradi neizkušenosti, nezrelosti in ob pomanjkanju osebne odgovornosti hitro posežejo po nevarnem predmetu ali orožju. Policija se zato odzove na vsako prijavo tako imenovanega medvrstniškega nasilja, ko z ukrepanjem preprečujejo nadaljevanje nasilja in morebitne hujše posledice. Policisti so v postopkih vedno pozorni tudi na morebitne nevarne predmete ali pa orožje, ki bi ga lahko otrok ali mladostnik imel pri sebi.

Posebno pozornost namenjajo preventivnim aktivnostim. Policija na področju medvrstniškega nasilja, v sodelovanju s šolami in vrtci, izvaja številne preventivne aktivnosti za otroke, starše in strokovne delavce šole. Le s skupnim sodelovanjem in povečano senzibilnostjo za zlorabe, grožnje, stiske lahko pravočasno prepoznamo nasilje in ga ustavimo. Kot družba moramo biti strpni eden do drugega, v primeru nasilja oz. odklonskega ravnanja otroka pa je treba to prijaviti. S prijavo se bodo v vzgojo ali zaščito otroka vključile vse potrebne institucije, ki bodo poskrbele, da tisti, ki izvaja nasilje, tega ne bo več počel, in da bo tisti, ki je žrtev, zaščiten.

 

Spletno uredništvo,

Vir: https://www.policija.si/