Ukrepi vlade za ohranjanje delovnih mest: NAGRAJEVANJE DODATNO OBREMENJENIH

Foto: Pixabay

Vlada RS je včeraj predstavila smernice za paket ukrepov za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa za prebivalce in gospodarstvo, ki je vreden dve milijardi evrov.

V teh težkih časih so še kako pomembni ukrepi za ohranjanje delovnih mest oz. nagrajevanje zaposlenih, ki so dodatno obremenjeni oz. še bolj izpostavljeni širjenju novega koronavirusa.

Država bo z namenom ohranitve delovnih mest prevzela plačilo socialnih prispevkov za vse zaposlene na čakanju na delo, zdravstvena blagajna pa bo že od prvega dne bolniške odsotnosti prevzela izplačilo nadomestil. Vsi čakajoči na delo od doma zaradi koronavirusa bodo prejemali enotno nadomestilo plače, ki znaša 80 odstotkov osnovne.

Temeljna vsebina tega prvega protikriznega korona programa je začasna zamrznitev stanja. Z namenom, da se ohrani ljudi, delovna mesta, socialno stabilnost, gospodarske zmogljivosti, javni servis, potenciale v znanosti, kulturi … in družbi nasploh,” je pojasnil premier Janez Janša.

Foto: gov.si

Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 odstotkov neto minimalne plače, socialne prispevke pa jim bo vsaj do 31. maja plačevala država. Do izredne pomoči bodo upravičeni vsi, ki bodo s posebno izjavo razglasili prizadetost zaradi krize.

V naslednjih dneh bo t. i. krovni zakon potrjen še v državnem zboru. Veljati bo začel po potrditvi in bo veljal do 31. maja 2020.

Zaposlenim v kritičnih dejavnostih se obeta izplačilo dodatka za nevarno delo oz. za dodatne obremenitve, ki se bo lahko gibal od 10 do 200 odstotkov osnovne plače. Podoben ukrep vlada svetuje tudi v izpostavljenih dejavnostih v zasebnem sektorju. Tega vlada podjetjem ne more zapovedati, lahko pa jim priporoči.

Foto: Pixabay

Obeta se tudi zamrznitev plačil akontacije davka od dohodka pravnih oseb in davka od dohodka iz dejavnosti. Poleg tega se bo rok za plačila iz javnih sredstev zasebnim dobaviteljem skrajšal na osem dni.