V veljavo je stopil nov občinski odlok, ki ureja subvencioniranje cepljenj, ki niso zajeta v obvezno zdravstveno zavarovanje.

 

Vrsta cepljenj, višina subvencije in upravičenci do subvencije bodo določeni s sklepom Občinskega sveta, v sklopu sprejema proračuna, na podlagi predloga Zdravstvenega doma Ajdovščina. Z uveljavitvijo odloka sta subvencionirani cepljenji proti meningokoknemu meningitisu in proti HPV za dečke.

Občina Ajdovščina je odlokom uredila postopek subvencioniranja stroškov različnih cepljenj, ki niso uvrščena v obvezno zdravstveno zavarovanje in niso financirana iz državnega proračuna. Odlok predvideva, da vrsto cepljenja, višino subvencije in upravičence (to so lahko vsi občani ali pa določene ciljne skupine, na primer po starosti, spolu …), ki jih občina subvencionira, določi Občinski svet s sklepom, ob sprejemanju proračuna. Ob uveljavitvi odloka tako že velja subvencija za cepljenje proti meningokoknemu meningitisu za otroke do 4. leta starosti in proti okužbam HPV za dečke in fante do vključno 26. leta starosti. Subvencijo občani uveljavljate z vlogo, ki jo boste lahko prejeli tudi v zdravstvenem domu ob cepljenju. Vlogo s priloženim računom o cepljenju oddate na Občini Ajdovščina, Občina pa vam bo na podlagi vaše vloge, ob izpolnjevanju pogojev iz odloka, subvencijo nakazala na vaš račun.

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Ajdovščina