Strateški program goriške pokrajine: ZA ZAGON 12,4 MILIJONA EVROV

Foto: Wikipedia

Trgovinska zbornica za Tržaško in Goriško je v sodelovanju s pisarno The European House Ambrosetti pripravila strateški program goriške pokrajine. Strateška področja, na katerih naj bi Goriška gradila prihodnost predstavljajo logistika in ladjedelništvo, trgovina, znanost in inovacija ter turizem.

Z ukrepi želijo v Trgovinski zbornici okrepiti strateške kompetence s celostnim pristopom do znanstvenih inovacij, ponovnega zagona območja, potenciranja privlačnosti, imidža in vidljivosti teritorija ter podpirati projekte delovne prakse s spodbujanjem stikov med podjetji in mladimi.

Foto: Pixabay

Kot pojasnjuje predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti, se stebri za strateško vizijo prihodnosti na razne načine odsevajo v načrtu za dejanja in v konkretnih predlogih proste cone za Gorico in sklada za Gorico, ki jih je sprejel odbor Trgovinske zbornice. Z ukrepi, ki upoštevajo značilnosti goriškega teritorija, namenjajo za ponoven zagon Goriške 12,4 milijona evrov prispevkov in olajšanih posojil, je poročal Primorski dnevnik.