Stavko sta napovedala sindikata v zdravstveni negi in socialnem varstvu: PUSTNO OPOZORILO

Foto: Pixabay

Očitno bodo začetek novega leta zaznamovale številne stavke. Sindikat delavcev v zdravstveni negi in Sindikat zdravstva in socialnega varstva sta jo napovedala za pustni torek, 13. februarja. V kolikor dvourna opozorilna stavka ne bo zalegla in se vlada ne bo odzvala, nameravajo stopnjevati sindikalne aktivnosti.

Stavka je skrajna možnost, saj si ne želijo prizadeti bolnikov in drugih, za katere skrbijo. V to jih sili država, pojasnjujejo predstavniki obeh sindikatov.

Stavkovne zahteve je generalna sekretarka sindikata zdravstva in socialnega varstva Dragica Kekec predstavila v štirih točkah. Zahtevajo dvig plač in odpravo varčevalnih ukrepov, uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, višje plačilo dela na dan praznika, v nedeljo ter ponoči, pa tudi ustrezno ureditev drugih dodatkov za manj ugodne delovne pogoje. Zahtevajo tudi določitev pravice do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe.

Foto: Pixabay

Med predvidenimi zaostritvami sindikalnih aktivnosti navajajo tudi umik soglasja za opravljanje dela preko polnega delovnega časa ter dosledno uveljavljanje pravice do časa za strokovno pripravo na delo. Možno pa je tudi zaostrovanje stavke z daljšimi prekinitvami in javnimi protestnimi shodi.

Kekčeva pravi, da je odprava anomalij potekala selektivno, pri posameznih poklicih, nastale so nove anomalije, za katere vlada nima posluha. Predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonko Vukadinovič dodaja, da so ravno tako del javnega sektorja, delajo v najtežjih pogojih, ob sobotah, nedeljah, praznikih, pa tudi premalo jih je. Na praznik ima srednja medicinska sestra pol manj plačan delovnik kot ga bo sedaj imela trgovka, še izpostavlja Vukadinovič.

Uredništvo