Stara bovška telovadnica je preživela tri hude potrese

Foto: MŠ - FB Občina Bovec

Stare bovške telovadnice, ki je svojemu namenu služila vse od začetka sedemdesetih let, ni več. Na tej lokaciji bodo zgradili novo, moderno športno dvorano.

Razpis za izbiro izvajalca za gradnjo nove Športne dvorane Bovec je v teku do konca avgusta. Investitor je občina Bovec, ki predvideva nadaljevanje gradbenih del takoj po izbiri najugodnejšega ponudnika.

Zaradi slabe statike je bil skrajni čas, da se telovadnico podre, kar se je pokazalo tudi med rušenjem zgradbe, sporočajo iz bovške občine.

Telovadnica je prestala tudi močnejše potrese leta 1976, 1998 in 2004, ki so dodobra načeli njeno statično varnost. Z odstranjevanjem številnih točkovnih temeljev je bilo veliko dela. Izvajalec jih je moral najprej razbiti, nato izkopati in šele zatem naložiti na tovornjake in odpeljati na deponijo.