Srečanje čezmejnih občin o porabi evropskih sredstev: SOČA IN ZDRAVJE

Foto: ML

Včeraj se je v Novi Gorici odvijalo prvo srečanje treh občinskih svetov občin ustanoviteljic Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). Predstavili so projekte, za katere so občine Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba pridobile denar iz evropskih skladov.

Od Evropske unije je EZTS GO prejel 10 milijonov evrov za turistični razvoj Soče (Čezmejni naravni park Isonzo-Soča) ter za vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev Salute-Zdravstvo.

Foto: ML

V sklopu projekta Salute-Zdravstvo gre za vzpostavitev skupnih ekip zdravstvenega osebja za oskrbo na področju duševnega zdravja, avtizma in fiziološke nosečnosti. Poskusno bodo ustanovili enotni center za naročanje slovenskih in italijanskih zdravstvenih ustanov.

Na srečanju je direktorica EZTS GO Sandra Sodini predstavila izvajanje skupnih čezmejnih projektov in način izvajanja javnih naročil, ki ga omogoča evropska direktiva. Svetniki treh občinskih svetov so se seznanili s predlogom, o katerem bodo na prvi naslednji seji razpravljali občinski sveti posamezne občine, ustanoviteljice EZTS GO.

Foto: Pixabay

V primeru projekta Isonzo-Soča se bo izvedla skupna čezmejna mreža pešpoti in kolesarskih poti, s čimer se bo oblikoval čezmejni urbani park in se obenem povečala privlačnost območja za obiskovalce in turiste. Na Goriškem pričakujejo, da se bodo tako nadgradile tudi priložnosti za trajnostno mobilnost lokalnih prebivalcev.

Uredništvo