Sprejeto poročilo o izvrševanju novogoriškega proračuna: ZADOLŽEVANJE PRIHAJA

Foto: ML

Na današnji seji so novogoriški mestni svetniki soglasno sprejeli poročilo o izvrševanju proračuna občine v prvem letošnjem polletju. V tem obdobju je MONG izkazala 14,93 milijona evrov realiziranih prihodkov in 11,87 milijona odhodkov. Na dan 30. junij je stanje sredstev na občinskem računu znašalo 2,8 milijona evrov.

Občina je v obravnavanem obdobju poravnala vse obveznosti. Večje zadolževanje je predvideno v drugi polovici leta, med drugim v zvezi z naložbo v poslovno cono Kromberk, za katero so že dobili potrebna soglasja, pojasnjuje direktorica novogoriške občinske uprave Vesna Mikuž.

Novogoriški svetniki so potrdili tudi sprejem mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v mestni občini. Sprejem dokumenta je bil potreben zaradi spremembe na področju podeljevanja koncesij. V skladu s splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 je za območje Nova Gorica – mesto namreč predvidena širitev javne mreže s programom splošne ambulante v okviru Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica.

Foto: ML

Odlok, s katerim bi besedilo uskladili z določbami zakona o divjadi in lovstvu, njegove spremembe pa bi omogočile izvajanje lova skladno s predpisi o lovstvu ter načrti upravljanja z divjadjo, bo moral počakati na eno od prihodnjih sej mestnega sveta. Svetniki iz vrst liste Goriška.si so opozorili, da sama vsebina odloka, ki je namenjen soočenju s problematiko številčne prisotnosti divjih prašičev v mestnem gozdu Panovec, ni sporna, je pa po njihovem mnenju neresno, da so predlog dobili v obravnavo v zadnjem trenutku.