Sprejet rebalans proračuna MO Nova Gorica: 3,5 MILIJONA MANJ PRIHODKOV

Foto: ML

Na sredini seji so novogoriški mestni svetniki z 21 glasovi za in štirimi proti sprejeli rebalans letošnjega proračuna. V občinski upravi ne izključujejo možnosti, da bo letos treba sprejeti še en rebalans.

Zaradi posledic epidemije koronavirusa se za slabih 3,5 milijona evrov na 35 milijonov evrov zmanjšujejo načrtovani prihodki, prav tako se zmanjšujejo tudi načrtovani odhodki, in sicer s 44,3 na 41,2 milijona evrov. Najizrazitejše zmanjšanje je pri investicijskih odhodkih, ki so načrtovani v višini 14,6 milijona evrov, kar je za skoraj 18 odstotkov manj od do zdaj veljavnega proračuna.

Med prihodki Mestne občine Nova Gorica (MONG) se povečujejo tisti od povprečnine, kar pa ne bo pokrilo neposrednega izpada prihodkov kot posledica epidemije. Do konca leta na občini pričakujejo izpad 2,45 milijona evrov iz dajatev od iger na srečo. Na likvidnost občine bodo vplivali tudi interventni ukrepi države, zlasti ko gre za možnost podaljšanega odplačevanja oz. moratorija na plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Foto: MONG

S povečanjem proračunske postavke za 10.000 evrov so svetniki omogočili nakup vozila za potrebe centra pomoči na domu, sprejeto pa je bilo tudi dopolnilo o premiku določenih sredstev za gradnjo pokritega bazena že v letošnje leto. Ker so izvajalca del uspeli izbrati prej, kot je bilo sprva načrtovano, bodo več sredstev za omenjeni projekt porabili že v tem letu, pojasnjuje župan MONG Klemen Miklavič.