Šolskemu centru Nova Gorica 850 tisočakov: DVIG IZOBRAZBE

Foto: Pixabay

Šolska centra iz Nove Gorice in Novega mesta sta bila izbrana na javnem razpisu za financiranje, promocije in učne pomoči za obdobje 2019-2022, ki ga je 8. junija letos razpisalo Ministrstvo za izobraževanje. Na razpis so prispele tri vloge.

Na razpis so se lahko prijavile srednje šole, ki opravljajo izobraževalne dejavnosti. Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita.

Od skupno 2,1 milijona razpisanih sredstev, večino v višini 1,7 milijona bo prispeval Evropski socialni sklad, jih bo Šolski center Nova Gorica prejel nekaj manj kot 850.000 evrov.

Namen javnega razpisa je bil povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so vpisani v izobraževalne programe za dvig ravni izobrazbe.