Smrad v Vrtojbi in Štandrežu iz bližnje asfaltne baze, Slovenija še brez “zakonodaje o smradu”

Foto: CPG

Trditve civilne iniciative iz Vrtojbe in organizacije Alpe Adria Green, da smrad v njihovem kraju prihaja iz bližnje asfaltne baze, se vse bolj kažejo kot utemeljene.

Trditve, da smrad prihaja iz asfaltne baze, potrjuje italijanska agencija Arpa, saj se s smradom že nekaj let soočajo tudi v Štandrežu, na drugi strani meje. Njihove ugotovitve temeljijo na analizi podatkov, ki so jih zbrali v sklopu trimesečnega preverjanja, izvedenega s pomočjo 18 prebivalcev raznih predelov v tem čezmejnem kraju. Na ugotovitve slovenskih pristojnih organov še čakajo.

Prebivalci Vrtojbe skupaj z omenjeno okoljsko organizacijo že od leta 2019 pristojne opozarjajo, da je asfaltna baza, ki jo upravlja podjetje Kolektor CPG, vzrok za neznosen smrad, a ti naj ne bi ukrepali, čeprav po trditvah prebivalcev in okoljske organizacije naprava obratuje brez presoje vplivov na okolje in brez okoljevarstvenega dovoljenja. Čeprav so na inšpekcijo za okolje in prostor poslali dve prijavi, do danes še niso prejeli nobenega odgovora, razen da kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov določi inšpektorat. Kljub njihovim urgencam uradnega odgovora o izvršenem inšpekcijskem pregledu do danes niso prejeli.

Kot poudarjajo na Arpi, bi veljalo raziskavo dopolniti s podatki, ki bi jih zbrali na slovenski strani meje, saj je po njihovem jasno, da je izvor smradu v Sloveniji. Po mnenju Alpe Adria Green inšpekcija ali Arso v Sloveniji takšne preiskave še nista izvedla.

Foto: Wikipedija – Štandrež

Alpe Adria Green si že več kot desetletje prizadeva, da bi bila v Sloveniji sprejeta “zakonodaja o smradu”. Ker je še vedno ni, s tem država prebivalcem krši eno temeljnih ustavno določenih človekovih pravic, pravijo v omenjeni okoljevarstveni organizaciji, ki je na predsednika vlade RS Roberta Goloba, okoljskega ministra Uroša Brežana in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič naslovila zahtevo za izpolnjevanje evropske zakonodaje s področja obvladovanja vonja tudi na domačih tleh.