Skupščina Elektra Primorska: DELNIČARJEM 2,2 MILIJONA

Foto: ML

2,2 milijona evrov lanskega bilančnega dobička bo Elektro Primorska v celoti izplača delničarjem, je odločila včerajšnja skupščina družbe, katere 79,5 odstotni lastnik je država.

Elektro Primorska je lani poslovala uspešno in realizirala večino zastavljenih ciljev, ugotavljajo v omenjeni družbi, ki je leto 2018 zaključila z nekaj več kot 6,6 milijona evrov čistega dobička.

Delničarji Elektra Primorska so na skupščini, na kateri je bilo prisotnega 87,55 odstotka kapitala, upravi in nadzornemu svetu družbe podelili razrešnico za delo v lanskem letu, za revizorja poslovanja v letih 2019, 2020 in 2021 pa imenovali družbo Ernst & Young Revizija.

Foto: Pixabay

Delničarji bodo dobili 12 centov bruto dividende na delnico, družba pa jih bo izplačala 27. septembra vsem delničarjem, ki bodo dan prej vpisani v centralni register pri KDD.