Skupščina družbe Hit: 1,2 MILIJONA ZA DIVIDENDE

Foto: ML

Delničarji družbe Hit so na skupščini izglasovali, da se za plačilo dividende nameni 1,2 milijona evrov, po nasprotnem predlogu SDH in Kapitalske družbe pa preostali bilančni dobiček v višini 3,4 milijona evrov ostane nerazporejen.

Lani je družba Hit ustvarila čisti poslovni izid v višini dobrih 5,8 milijona evrov, bilančni dobiček pa znaša 4,5 milijona evrov. Po predlogu uprave naj bi slabe tri milijone evrov razporedili v druge rezerve, a so delničarji potrdili nasprotni predlog SDH in Kapitalske družbe, sporočajo iz Hita.

Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017. Kljub dobremu poslovanju delničarji niso potrdili predloga sklepa o udeležbi delavcev pri dobičku za poslovno leto 2019. 30. junija je namreč prenehal mandat dosedanjima predstavnikoma zaposlenih v nadzornem svetu, zato je s 1. julijem svet delavcev družbe Hit za predstavnika imenoval Uroša Radojevića ter predsednika sveta delavcev Alana Bofulina. Potrdili so predlagano spremembo statuta družbe, s katero so dopolnili dejavnosti družbe z dvema dodatnima dejavnostma – z raziskovalno in razvojno dejavnostjo na področju družboslovja in humanistike ter raziskovanjem trga in javnega mnenja.

Foto: Pixabay

Družba Hit je imela lani po revidiranih podatkih 176,7 milijona evrov prihodkov, kar je 6,4 odstotka več kot predlani. Z igralniško dejavnostjo so ustvarili 150,8 milijona evrov prihodkov, z dejavnostjo hotelirstva in gostinstva pa 22,1 milijona evrov. Čisti dobiček je znašal 5,8 milijona evrov, kar je 83 odstotkov več kot predlani.Hitove igralnice je lani obiskalo okoli 1,4 milijona gostov, kar je tri odstotke manj kot predlani. Število nočitev se je povečalo za okoli tretjino na 229.000, prenočevalo je 118.000 gostov.