Skupni razvoj demografsko ogroženega kaninskega pogorja: PISMO O NAMERI

Foto: FB Kanin-Sella Nevea

Župani z obeh strani slovensko-italijanske meje vidijo možnosti za celosten trajnostni razvoj demografsko ogroženega kaninskega pogorja. Eden glavnih ciljev je obnovitev in razvoj Kanina ter tamkajšnjih turističnih zmogljivosti.

Župani občin Bovec, Kluže in Rezije Valter Mlekuž, Fabrizio Fuccaro in Sergio Chinese so včeraj v Klužah podpisali pismo o nameri o skupnem vzpodbujanju razvoja celotnega območja kaninskega pogorja. V njem občine izražajo interes, odločenost in pripravljenost za sodelovanje in spodbujanje sistematičnega razvoja tega območja.

Foto: FB Kanin-Sella Nevea

Kaninsko pogorje je okoljskega, kulturno-zgodovinskega in športno-rekreativnega pomena za Bovec in Zgornje Posočje na slovenski strani ter za Sello Neveo, planino Montaž, Reklansko dolino in Rezijo na italijanski strani.

Pismo o nameri je prvi korak, s katerim želijo pokazati, da sta obe strani zainteresirani za razvoj teh območij, je poudaril župan Bovca Valter Mlekuž.  Župani so se v preteklosti že večkrat srečali in si bili enotni, da lahko s tesnejšim sodelovanjem izboljšajo razvoj in življenje v obeh dolinah.

Uredništvo