Zaključen je eden od največjih investicijskih projektov v občini Ajdovščina, namenjen boljši javni oskrbi s pitno vodo. Velik vodohran ob vodarni Hubelj, očem najbolj viden del naložbe, ima že lepo urejeno okolico. V Podkraju, kjer je zgrajena nova vodovodna povezava, pa že zaključujejo dela v okviru vzporednega projekta gradnje kanalizacijskega omrežja.

Januarja 2022 so se na različnih odsekih začela gradbena dela v okviru projekta Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk. Gradbena dela so ves čas projekta potekala po načrtih, prav tako tudi vgradnja vse potrebne opreme. Občina Ajdovščina je v predvidenem roku dosegla cilj, da z izgradnjo rezervnih vodnih virov in povezovanjem vodovodnih sistemov poveča zanesljivost oskrbe s pitno vodo tudi v sušnih mesecih in v primerih okvar, izboljša kakovost pitne vode v celotnem sistemu in poveča število gospodinjstev, ki se z vodo oskrbujejo iz javnega omrežja. Za več kot šest milijonsko naložbo je Občina Ajdovščina pridobila znatno sofinanciranje iz evropskih in državnih sredstev. Številke so zgovorne: javni vodovodni sistem ima v treh novozgrajenih vodohranih odslej 3.200 m3 zaloge vode, kar predstavlja zadostno zalogo za 8-urno delovanje v primeru okvar pri največji porabi vode, na novozgrajeno vodovodno povezavo med Colom in Hrušico bo priključenih približno 400 novih odjemalcev, izboljšano oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema pa je s celovito nadgradnjo dobilo skoraj 17.000 priključenih uporabnikov.

Gradbišča so povsod zaključena in pospravljena, pod zemljo pa boljšo oskrbo s pitno vodo zagotavlja približno 17 km novega vodovodnega omrežja. Tri kilometre je dolga nova poveza vodovodnih sistemov Hubelj in Skuk, preostalo pa predstavlja vodovodna povezava med Colom in Hrušico, vključno z vodovodno povezavo do vasi Bela. V Višnjah in Podkraju že poteka gradnja hišnih priključkov. Občina Ajdovščina odjemalcem sofinancira stroške gradnje priključkov na javno vodovodno omrežje.

Novozgrajeni vodohrani, skrbno umeščeni v okolje, predstavljajo najbolj viden del pravkar zaključene naložbe. Poleg dveh manjših vodohranov v Višnjah in Podkraju je največji zgrajen pri izviru Hublja, tik ob dosedanji vodarni, ki je v okviru projekta dobila tudi novo opremo za dezinfekcijo vode. S celovito nadgradnjo vodarne je zagotovljena zanesljivejša oskrba z vodo tudi ob največjih konicah porabe in boljša kakovost vode v celotnem javnem vodovodnem omrežju.

Iz Podkraja se gradbinci še niso poslovili, saj je tam vzporedno tekla izvedba več projektov, gradnjo pa so upočasnile arheološke najdbe. Občina Ajdovščina je ob načrtovanju nove vodovodne povezave med Colom in Hrušico poskrbela tudi za gradnjo novega sistema kanalizacije v Podkraju, v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo pa tudi za vzporedno obnovo odseka državne ceste med naseljem Podkraj in gostilno Stara pošta. Ob vseh teh infrastrukturnih pridobitvah pa bodo krajani dobili tudi nov vpogled v zgodovino krajev ob znani prometni povezavi iz časa Rimljanov. V Podkraju so na trasi kanalizacijskega omrežja naleteli na nove arheološke najdbe, ki bodo morda v nadaljnjih raziskovanjih potrdile domneve, da današnja cesta v tem delu poteka po trasi nekdanje rimske ceste.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada. www.eu-skladi.si

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Ajdovščina