Na Ajševici pilotno betonsko krožišče

Foto: Mateja Pelikan (FB MONG)

Na Ajševici so stekla pripravljalna dela za gradnjo betonskega krožišča v vrednosti okoli enega milijona evrov. Prve cestne zapore zaradi del so predvidene v prvi polovici junija.

Prvo betonsko krožišče v državi bo pilotni projekt, poudarjajo na Direkciji RS za infrastrukturo in pojasnjujejo, da so lokacijo na Ajševici izbrali zaradi večje prometne obremenjenosti križišča, kjer vozi tudi veliko težjih tovornih vozil, ter zaradi sorazmerno ugodnih klimatskih razmer, saj v zimskem času ne uporabljajo veliko soli.

Novo krožišče naj bi bilo uporabno septembra, sporočajo iz novogoriške mestne občine, ki bo v sklopu skupne pogodbe z Direkcijo RS za infrastrukturo in izvajalcem Godina d.o.o. sofinancira izgradnjo pločnika in kolesarske poti na tem območju.

Pri načrtovanju so se na Direkciji zgledovali po dobrih praksah s primerljivimi prometno obremenjenimi križišči v tujini. Kot pojasnjujejo, so betonska krožišča trajna in robustna, ne potrebujejo veliko vzdrževanja, so odporna proti drsenju ter imajo dolgo življenjsko dobo (lahko tudi več kot 40 let).