Šempetrski bolnišnici primanjkuje denarja: DVOMILJONSKO POSOJILO

Foto: ML

Štiri slovenske bolnišnice so pri državni zakladnici, zaradi zapadlih obveznosti do dobaviteljev, zaprosile za posojila; Splošni bolnišnici Nova Gorica in Celje, Bolnišnica Topolšica in porodnišnica Kranj.

Šempetrska bolnišnica je zaprosila za posojilo v višini dveh milijonov evrov. Denar potrebuje za namen plačila zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev. Na ministrstvu za finance naj bi o posojilih odločili v prihodnjem mesecu.

Skupna vrednost zaprošenih posojil slovenskih bolnišnic znaša 7,4 milijona evrov. Sedem bolnišnic že ima pri zakladnici posojila v skupni vrednosti 7,6 milijona evrov.
Foto: Pixabay

Javni zdravstveni zavodi, predvsem bolnišnice, se že nekaj časa ubadajo s hudimi finančnimi težavami. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je pred nekaj tedni povedala, da so imeli zdravstveni zavodi konec maja letos za 152 milijonov evrov neplačanih zapadlih obveznosti. Ker se primanjkljaji še povečujejo, je pričakovati, da bo konec leta za okrog 200 milijonov neporavnanih zapadlih obveznosti.

Uredništvo