Šempetrska bolnišnica pod drobnogledom: ZASOLJENE KOLČNE PROTEZE

Foto: ML

Na zadnji seji zavoda šempetrske bolnišnice so sklenili, da bodo revizijsko poročilo o nakupu kolčnih protez v šempetrski bolnišnici predali državnemu tožilstvu, računskemu sodišču in komisiji za preprečevanje korupcije. Omenjenim institucijam bodo predali tudi poročilo o upravnem nadzoru o nepravilnostih leta 2014.

Šempetrska bolnišnica je v zadnjih letih kupovala kolčne proteze po precej višji ceni kot druge primerljive slovenske bolnišnice. Že konec lanskega leta je direktorica bolnišnice Nataša Fikfak obrazložila, da od februarja 2016 kupujejo kolčne proteze neposredno od proizvajalcev in ne prek posrednikov.

Foto: Pixabay
Po pregledu javnih naročil so v šempetrski bolnišnici ugotovili, da so vsi postopki in vse sklenjene pogodbe zakoniti in pravilni. Naročili so revizijo tovrstnih nakupov med letoma 2012 in 2016, ki jo je opravil Inštitut za forenzične raziskave iz Ljubljane.

V upravnem nadzoru v šempetrski bolnišnici so ugotovili tudi nepravilnosti v obdobju med majem 2011 in koncem oktobra 2014 na področjih verifikacije zdravstvenih programov in dejavnosti, sklepanja podjemnih pogodb zdravstvenih delavcev, izdaje soglasij za delo izven zavoda ter verifikacije bolnišnične lekarne in zagotavljanja neprekinjene preskrbe z zdravili na racionalen in organizacijsko ustrezen način, v času, ko je lekarna zaprta.

Foto: Pixabay

Nepravilnosti se nanašajo tudi na področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, organizacije neprekinjenega zdravstvenega varstva, spoštovanja pacientovih pravic, izvajanja sterilizacij, pripravništva in strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev.

Lanskega decembra je ministrstvo za zdravje izdalo odločbo, s katero je opredelilo tudi ukrepe za ureditev razmer in odpravo nepravilnosti v bolnišnici. Kot rok za poročanje o realizaciji ukrepov je določilo 31. julij 2017. Zaključno poročilo z dodatno dokumentacijo je bilo posredovano v pristojno reševanje tudi Računskemu sodišču RS, komisiji za preprečevanje korupcije in pristojnim inšpektoratom.

Uredništvo