Šempetrska bolnišnica je leto 2021 zaključila s presežkom v višini 5,8 milijona evrov

Foto: ML

V letu 2021 je realizacija nekaterih zastavljenih ciljev v šempetrski bolnišnici zaradi epidemije nekoliko zastala, vseeno pa je bilo poslovanje uspešno. Bolnišnica je lansko leto zaključila s presežkom v višini 5,8 milijona evrov.

V šempetrski bolnišnici so uspeli izvesti precejšnje število programov, kar je pripomoglo k pozitivnemu poslovanju. Kot pravi predsednica sveta šempetrske bolnišnice Metka Jelinčič Maraž, so k temu delno pripomogla tudi določena plačila zaradi zdravljenja covida-19, kar pa ne predstavlja bistvenega dela, še pojasnjuje predsednica sveta šempetrske bolnišnice. Člani sveta zavoda so potrdili tudi predloge nagrad delovne uspešnosti za vodstvo bolnišnice za uspešno vodenje v lanskem letu.

V bolnišnici imajo trenutno težave predvsem s pomanjkanjem kadrov v zdravstveni negi, pojasnjuje Jelinčič Maraževa in dodaja, da jih je nekoliko skrbel primanjkljaj na področju urgence, kar bi moralo biti pokrito z dežurno službo v zdravstvenem domu.

Foto: Pixabay (fotografija je simbolična)

Z ožjo ekipo se dobivamo vsaj dvakrat na teden in poskušamo dnevno načrtovati ali spreminjati, da bi obravnavali vse bolnike, ki so jim odpadli pregledi ali operacije,“ pravi direktor šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič in dodaja: „Tako kot ob podelitvi mandata direktorja je tudi sedaj moj plan za leto, ki je pred nami, da bi poskušali nadomestiti čim več odpadlega dela.“ Po mnenju direktorja jim prav pomanjkanje negovalnega kadra preprečuje povečevanje ostalega programa. Zaostanki so najbolj vidni na tistih področjih, kjer imajo tudi težave z medicinsko opremo. Ker se jim je aparat za magnetno resonanco pokvaril, so začeli s postopkom nabave novega aparata.

V šempetrski bolnišnici so poskušali največ dela, ki je zaradi epidemije odpadlo v spomladanskih mesecih, opraviti v juliju in avgustu 2021, ko niso imeli covidnih bolnikov.