Seja sveta Severnoprimorske regije: PROJEKTI ZA EVROPSKI DENAR

Foto: Pixabay

Župani so na seji sveta severnoprimorske regije potrdili devet projektov, s katerimi se regija prijavlja na razpise za pridobitev evropskega denarja. Za enoletno vodenje sveta regije je bil imenovan tolminski župan Uroš Brežan.

Med projekti sta dva velika, za katera bo denar pridobila država kot vodilni partner, občine pa bodo dobile protipoplavno zaščito in kolesarske poti. V projekt za ureditev protipoplavne zaščite ob reki Vipavi, ki je vreden okrog 6,7 milijona evrov, se povezuje šest goriških občin, za izgradnjo regionalnih kolesarskih omrežnih povezav pa občine Cerkno, Idrija, Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal, Brda in Ajdovščina. Zanj je predvidenih okrog 14,5 milijona evrov sofinanciranja upravičenih stroškov.

Foto: Pixabay

Vso potrebno dokumentacijo za devet projektov je Posoški razvojni center poslal na pristojno ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ostale projekte so občine prijavile samostojno. Pogoj je, da imajo tudi regijski pomen. Tri med njimi so se odločile za prijavo projektov na temo spodbujanja podjetništva oziroma urejanje ekonomsko-poslovnih con; Mestna občina Nova Gorica s poslovno cono Meblo vzhod, Občina Brda s poslovno cono na Dobrovem ter Občina Ajdovščina, ki zadnja leta veliko vlaga v tovrstno infrastrukturo. Občina Miren-Kostanjevica želi investirati v vodni sektor, v kanalizacijo ali v vodovod, podoben projekt pa imata tudi novogoriška in ajdovska občina.

Uredništvo