Salonit ne načrtuje sežigalnice odpadkov: ŠIRITEV SOSEŽIGA ODPADKOV

Foto: Salonit

V družbi Salonit Anhovo ne načrtujejo postavitve sežigalnice odpadkov, želijo pa nadaljevati in širiti sosežig odpadkov, ki ga omogoča rotacijska peč za proizvodnjo cementnega klinkerja.

V zadnjem desetletju naj bi Salonit Anhovo v tehnologijo za sosežig odpadkov vložil kar 150 milijonov evrov.

V Salonitu Anhovo so letos porabili 70 odstotkov alternativnih goriv iz Slovenije in 30 odstotkov iz tujine. Želijo si, da bi lahko sežgali še večje količine odpadkov, zato so pri Agenciji RS za okolje (Arso) februarja 2019 podali vlogo za povečanje količin s sedanjih skoraj 109.000 ton na 135.000 ton na leto. Pred odločanjem o morebitnem povečanju količin sosežiga odpadkov v cementarni so oktobra letos predlagali, naj se pred odločanjem opravi presoja vplivov na okolje.

Foto: Salonit Anhovo

Salonit Anhovo potrebuje za svoj osnovi proizvodni proces toplotno energijo, ki jo lahko dobi s fosilnimi energenti, alternativnimi energenti ali njihovo kombinacijo. Kot pravijo v anhovski družbi, gre za termično izrabo primernih odpadkov, ki imajo ustrezno kalorično vrednost in nadomeščajo fosilna goriva, ter tako znižujejo izpust CO2 v okolje. Strategija razvoja cementarne ne predvideva postavitve sežigalnice.

Letno lahko v Salonitu po okoljevarstvenem dovoljenju sežgejo do 108.960 ton odpadkov. Ta količina je bila v dovoljenju določena leta 2007 in se od takrat ni spreminjala. Med odpadki, ki jih trenutno kurijo v anhovski rotacijski peči, so trdna goriva iz nenevarnih odpadkov, izrabljene avtomobilske gume, manjše količine odpadnih olj ter zaoljenih odpadkov. V Salonitu pravijo, da s temi odpadki nadomeščajo fosilna goriva, ki so prevladovala v preteklosti. Uporaba alternativnih goriv je strogo nadzorovana, uporabljamo lahko le izbrane vrste odpadkov s primernimi lastnostmi, ki ne vplivajo negativno na okolje, proces proizvodnje ter kakovost proizvodov, še pojasnjujejo iz anhovske družbe.

Salonit
Foto: Salonit Anhovo

V Društvu Eko Anhovo menijo, da je presoja vplivov na okolje nujna, saj za tak obseg dejavnosti doslej sploh še ni bila izvedena. Želijo si, da bi bila presoja, ki jo bo izvedel Salonit objektivna in da ne bo usmerjena v iskanje izgovorov oziroma načinov za dodatno povečevanje proizvodnje in s tem povečanje obremenitev že tako obremenjenega okolja.