Romana Tomc: Korak bližje celoviti evropski strategiji o azbestu

Foto: Pixabay

Odbor za zaposlovanje in socialo v Evropskem parlamentu je danes z veliko večino potrdil priporočila Komisiji o varstvu delavcev pred azbestom.

Z zelenim dogovorom vlagamo v energetske prenove stavb v EU. Mnoge so zgrajene iz delov, ki vsebujejo nevarna azbestna vlakna. Sedaj imamo tudi finančno priložnost, da vzporedno z našim načrtom za boj proti raku, te zdravstvene grožnje odpravimo. Predlagamo celovito evropsko strategijo za odstranitev vsega azbesta v EU. Poleg popisa azbesta v okolju potrebujemo časovne načrte za njegovo varno odstranjevanje,” pravi evropska poslanka Romana Tomc.

Azbest je še vedno je ena ključnih rakotvornih snovi povezanih z delovnim mestom. Prisoten je v stavbah in infrastrukturi, zgrajenih pred letom 2005, ko je EU končno prepovedala njegovo uporabo. Delovna sila v EU, še posebej v gradbenem sektorju, mu je še vedno izpostavljena. Glede na najnovejše razpoložljive znanstvene podatke (The Lancet, oktober 2020) je letno število smrti, povezanih z azbestom, v EU-28 leta 2019 doseglo 90.730.

Foto: Arhiv Romana Tomc

Od zadnje revizije direktive, ki določa minimalne evropske standarde, je minilo že 12 let. Nekatera področja so že zastarela in niso več v skladu z najnovejšim znanstvenim znanjem in tehnologijo. „Poklicne bolezni zaradi azbesta je treba hitro in brez birokracije priznati ter zagotoviti ustrezna nadomestila. Oboleli delavci se v času večje mobilnosti soočajo z različnimi birokratskimi težavami, zato moramo problem obravnavati na evropski ravni. Želimo si enotnega pristopa, s katerim bomo povečali zaščito delavcev, ki še vedno delajo z azbestom in omogočili tistim, ki so zboleli, ustrezno zdravstveno oskrbo,“ je povedala Romana Tomc.