Romana Tomc: Evropske institucije v podporo državam članicam pri poklicnem izobraževanju

Foto: Pixabay

Ob krizi zaradi covida-19 je postalo še bolj nujno, da se izboljšajo rešitve za digitalno usposabljanje ter da se vsem deležnikom v procesu izobraževanja in usposabljanja zagotovi enak dostop do digitalnih znanj in spretnosti, orodij in tehnologij.

“Evropski šolski sistemi niso prilagojeni zahtevam novih poslovnih modelov, novim oblikam organizacije dela, demografskim trendom in se v zadnjem času zato soočajo s številnimi izzivi. Mnoge države članice se tega problema zavedajo in v zadnjih letih dopolnjujejo šolske sisteme poklicnega izobraževanja. A velikokrat potrebujejo pomoč pri nadgradnji in spodbujanju učenja na daljavo. Nujno je, da vsem omogočimo pridobivanje potrebnih znanj in spretnost, zato pozivamo države članice in Komisijo, naj oblikujejo spletno platformo EU za poklicno izobraževanje in usposabljanje,” je povedala Romana Tomc, članica odbora za zaposlovanje in socialo v Evropskem parlamentu.

Foto: ELS

Sektor poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter splošni izobraževalni sistemi niso usklajeni in se razhajajo, pri čemer je poklicno izobraževanje in usposabljanje kljub stalnemu povpraševanju po več poklicnih strokovnjakih pri dijakih pogosto manj zaželena izbira. Romana Tomc opozarja: “Evropske institucije morajo podpreti države članice pri njihovih prizadevanjih, da bodo programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja visokokakovostni in vključujoči ter da bodo nudili enake priložnosti za vse, zlasti za ranljive skupine, tudi tiste s podeželja in oddaljenih območij. Nikakor si ne želimo, da bi se morali tudi na področju poklicnega usposabljanja soočati s problemi bega možganov iz vzhoda na zahod, ki že tako zaznamuje trge dela v EU.”