Rekonstrukcija ceste Soča-Lepena pri Velikih koritih

Foto: MŠ (FB Občina Bovec)

Pri Velikih koritih poteka rekonstrukcija lokalne ceste Soča – Lepena, ki ob razširitvi ceste zajema tudi ureditev parkirišč in zaščitnih ograj.

Investitor je Občina Bovec. Proračunska sredstva namenja za investicijo so bila pridobljena iz 11. Člena Zakona o TNP, skupna vrednost investicije z vključenim DDV pa je skoraj milijon evrov, sporočajo iz bovške občine.

Obnova lokalne ceste Soča – Lepena v dolžini 830 m je bila nujna, saj je v poletnih mesecih zaradi turizma zelo obremenjena. Večji del trase poteka nad strugo reke Soče, deloma celo nad njenimi naravnimi koriti. Zaradi pomanjkanja prostora doslej ni bilo mogoče postaviti varnostne ograje.

Gre za dvoletni projekt. Letos bo izvajalec izvedel dela v vrednosti okoli 314.000,00 evrov, preostanek pa v letu 2022.

Foto: ML – Bovec

Rekonstrukcija obsega izvedbo preplastitve celotnega cestišča s predhodnim rezkanjem obstoječega asfalta, ureditev parkirnih površin ob vozišču skupaj z odvodnjavanjem z izvedbo novih muld/koritnic in sanacijo/rekonstrukcijo prepustov, montažo lesenih varovalnih ograj na posameznih odsekih, izvedbo kamnitih zložb ter utrditve bankin. Širina rekonstruirane ceste se ne bo spremenila, bo pa zagotovljena po celotni trasi, še pojasnjujejo v Občini Bovec.