Rdeče številke bolnišnice v Šempetru: 4,8 MILIJONSKA IZGUBA

Foto: ML, Pixabay

Splošna bolnišnica v Šempetru se še vedno ukvarja z rdečimi številkami. Izguba je še vedno višja od načrtovane po uvedbi sanacijskega programa in po besedah direktorja Stanislava Rijavca znaša 4,8 milijona evrov.

Na nekaterih področjih imajo presežke, drugje pa zaradi različnih razlogov premajhno realizacijo, pojasnjuje strokovna direktorica Dunja Savnik Winkler. Manjša od načrtovane je bodisi zaradi okvare določenih aparatov, bodisi zaradi selitve oddelka iz Stare gore zaradi novogradnje. Najdaljše čakalne dobe so na področju ortopedske operativne dejavnosti, kjer je potrebno za posamezne posege čakati tudi eno leto.

Realizacija sanacijskega programa do oktobra znaša le 25 odstotkov načrtovanega, kot razlog pa navajajo oblikovanje vodstva bolnišnice. Kot je po seji sveta bolnišnice povedal Rijavec, je izguba iz poslovanja v oktobru približno enaka tisti v prejšnjem mesecu, kar naj bi pomenilo, da so jo uspeli zajeziti, tudi s pomočjo nekaterih ukrepov. Dolg do dobaviteljev, s katerimi se bolnišnica dogovarja za odložitev plačila, zaenkrat uspešno, znaša okrog sedem milijonov evrov.

Foto: Pixabay

Za poplačilo kazni in tožb je morala bolnišnica odšteti že okrog 400.000 evrov, rešiti pa morajo še okrog 80 različnih tožbenih zahtevkov. Po sklepu sveta zavoda bo vodstvo bolnišnice moralo poiskati odgovorne za te tožbene zahtevke, ki izvirajo iz napak pri različnih javnih naročilih v preteklosti ter obveznosti do medicinskih sester, ki so v preteklosti opravljale delo diplomiranih, prejemale pa plačilo srednjih medicinskih sester.

Po besedah Stanislava Rijavca, je uspelo bolnišnici zaustaviti tudi odhajanje strokovnega kadra. V tem letu jo je zapustilo 117 oseb, 111 pa je novih zaposlenih. Na področju zdravstvene nege si ob pomanjkanju ustreznega kadra, ki ga intenzivno iščejo z razpisi, še vedno pomagajo z zaposlovanjem s podjemnimi pogodbami.