Razvoj poslovne cone v Ajdovščini: 245.000 EVROV EVROPSKEGA DENARJA

Foto: Moja občina Ajdovščina

Občina Ajdovščina je pridobila 245.000 evrov evropskih sredstev za projekt širitve poslovno-ekonomske infrastrukture v ajdovski poslovni coni. Skupna vrednost projekta je 645.000 evrov.

Namen projekta je zagotovitev ustrezne komunalno opremljene in dobro prometno dostopne poslovne cone Ajdovščina z namenom povečanja dodane vrednosti malih in srednjih podjetij in odpiranja novih delovnih mest.

Z uresničitvijo projekta se bo povečala ponudba opremljenih zemljišč v poslovni coni za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Skupna površina urejanja zemljišč znaša 2,1 hektarja, od tega bo 1,8 hektarja namenjenih poslovnim površinam za podjetniške dejavnosti.