Razpis za izobraževanje odraslih: VSEŽIVLJENSKO UČENJE

Foto: Pixabay

Cilj razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah. Razpis je vreden 696.000 evrov, rok za oddajo vlog pa 9. januar.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo je treba poslati na ministrstvo, najpozneje do 9. januarja 2019 do 12. ure.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v prihodnjem letu sofinanciralo splošne in bralne študijske krožke, ki jih koordinira Andragoški center Slovenije, programe medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, dejavnosti Parade učenja – dan učečih se skupnosti, koordinacijo podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2019 in izvedbo nacionalno pomembnih nalog v izobraževanju odraslih, kot sta organizacija strokovnih dogodkov in strokovno usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih.