Razpis za Hitovega predsednika uprave: VIZIJA NOVOGORIŠKE DRUŽBE

Foto: ML

Danes so nadzorniki Hit-a objavili razpis za predsednika uprave družbe. Zainteresirani kandidati morajo prijave poslati do 12. oktobra. Razpis je potreben zaradi nedavnega odpoklica uprave pod vodstvom Janeza Mlakarja, za katerega so se nadzorniki odločili zaradi slabega poslovanja družbe.

Kandidati za predsednika uprave Hita morajo poleg zakonsko določenih pogojev imeti univerzitetno izobrazbo ekonomske, organizacijske ali druge ustrezne smeri, znati morajo slovenski in še dva svetovna jezika, imeti morajo vsaj pet let delovnih izkušenj pri vodenju večjih poslovnih sistemov, zaželene so pa tudi izkušnje s področja igralništva in turizma.

Nadzorni svet je po razrešitvi dosedanje uprave sklenil, da bo za čas do izvedbe javnega razpisa, vendar za največ 60 dni, Hit začasno kot predsednik uprave vodil Danijel Mlečnik. 

Kot je razvidno iz razpisa, je zaželeno, da imajo kandidati izdelan menedžerski profil in sposobnost upravljanja sprememb, zmožnost vzpostavljanja in motiviranja visoko storilnih ekip, sposobnost timskega dela, komunikacijsko odličnost in ustrezno osebno integriteto ter poslovno etičnost. K življenjepisu morajo kandidati predložiti vsa ustrezna dokazila in izjave ter vizijo razvoja novogoriške družbe za mandatno obdobje, ki traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.