Obsežna prenova, ki so jo na novogoriški mestni občini realizirali s pomočjo evropskih sredstev za prenovo degradiranih urbanih območij z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb v okviru projekta »Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa« predstavlja prvi  korak k oživitvi parkovnega kompleksa. S prenovo, v katero je bilo vloženih 2,772 milijona evrov sredstev, od tega 1,384 milijona evrov evropskih sredstev, so 55.383 m2 zaraščenih in neurejenih zelenih, nekdaj skrbno zasajenih površin z urejenimi potmi, ovrednotili, prenovili in jih predali novemu življenjskemu ciklusu.

Parkovni kompleks predstavlja edinstveno naravno in kulturno dediščino ne samo v slovenskem ampak tudi evropskem prostoru ter izjemno obogatitev turistične ponudbe obeh Goric tudi v luči Evropske prestolnice kulture 2025. Pomeni tudi izjemno močan element skupne identitete prebivalcev v čezmejnem prostoru, saj je tesno vpet v življenje velika dela prebivalcev našega območja. Govori nam o razvoju Gorice in njene vpetosti v tok svetovne zgodovine, o usodi aleksandrink in o arhitektu Antonu Laščaku. Priča o dogajanju po drugi svetovni vojni, ko je bil zaradi prostorske stiske novonastalega regionalnega središča, Nove Gorice, v  vilo umeščen higienski zavod. Priča tudi o obdobju, ko so prebivalci park z markantno kupolo vile gledali le od daleč in skušali razumeti, kaj ta skrivnostni prostor pravzaprav je.

Župan Samo Turel je ob današnjem ponovnem odprtju Rafutskega parka poudaril:

»V zadnjih desetletjih je potekalo več aktivnosti, ki so nam omogočili, da se danes lahko sprehodimo po prenovljenem parku in uživamo v miru in spokojnosti v središču čezmejnega urbanega prostora. Pot od prepoznavanja izjemne dediščine parkovnega kompleksa do dejanske prenove ni bila lahka. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so k temu pripomogli, še posebej  predstavnikom Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Zavoda za varstvo narave za vso strokovno pomoč, podjetju LUZ d. d. s podizvajalci, ki so prenovo načrtovali in podjetju Ginex international d.o.o. s podizvajalci, ki so izvedli prenovo parka. Verjamem, da se bomo tako, kot smo uspešno zaključili prvi korak s prenovo parkovnih površin, s podporo sredstev Evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 in v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo ter Ministrstvom za naravne vire in prostor razmeroma kmalu lahko ponovno zbrali v parku in se veselili obnove vile in drugih objektov, katerih prenova nas še čaka in s katerimi bomo bogastvo naravne in kulturne dediščine parka lahko predstavili v celotnem obsegu.«

Prenova Vile Rafut se bo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo začela 2025, v letu Evropske prestolnice kulture.  Za prenovo vile bodo namenjena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operacije Izboljšanje habitatov vrst in površin habitatnih tipov. Operacija je namenjena ureditvi interpretacijskih centrov narave na območjih Natura 2000 v stavbah kulturne dediščine. Ureditev podporne infrastrukture in ostalih objektov v parku pa bo potekala v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

Za širšo javnost odprtje organizirajo v obliki brezplačnih vodenih ogledov po parku, ki bodo potekali do vključno sobote, 6. aprila. Prijave zbira Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina na elek. naslov [email protected] in na telefonsko številko 05 330 46 00.

Rafutski park bo odprt vsak dan, vstop bo prost. Od aprila do novembra bo park odprt med 8.00 in 20.00, od novembra do marca pa od 8.00 do 17.00. Osebe z oviranostmi prosijo, da svoj obisk najavijo v Javnem zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, kjer bodo poskrbeli za ustrezno spremstvo. Na lokaciji zaenkrat še ni toaletnih prostorov za obiskovalce.

Več si lahko preberete na strani Občine Nova Gorica.

Spletno uredništvo,

Vir: https://www.nova-gorica.si/ , avtor slike: Ana Rojc (MONG)