Prometna problematika v mestu vrtnic: PLOČEVINA IN KOLONE

Foto: ML

Nova Gorica je mlado mesto, ki je zraslo po 2. svetovni vojni in se pričelo razvijati ob glavni, Kidričevi ulici. Zasnovano je bilo na principu vrtnega mesta, ki omogoča prijetno življenje in bivanje. Žal pa se v zadnjem času zelenje vse bolj umika pločevini.

Travnik med sodiščem in Vojkovo ulico proti Solkanu je postal parkirišče, polno pločevine, namenjen pa bi moral biti drugim dejavnostim. Parkiranje avtomobilov bi moralo biti urejeno v podzemnih garažah! Prav tako v mestu, na parkiriščih ob ulicah, po 7.30 težko najdeš prosto parkirno mesto.

V zadnjih letih so se prometni tokovi v Novi Gorici spremenili, se bistveno povečali in ob določenih urah postali dobesedno nemogoči. Ste se poskusili zapeljati iz Šempetra proti Kromberku po petnajsti uri? Že na velikem krožišču v Rožni dolini velikokrat nastaja kolona, ki se vleče skozi tunel do krožišča na Grčni in nato do krožišča na kromberško vpadnico. Vozniki smo tako iz Rožne doline do gostilne Pri hrastu primorani voziti v prvi in s kislimi obrazi stati v koloni. Najlepše pa je takrat, ko v krožišču srečaš voznika, ki se vrti v nasprotni smeri od dovoljene. Tudi to se mi je že pripetilo. Večkrat. Od osnovne šole Frana Erjavca do krožišča pri nebotičniku v udarnih terminih potrebuješ petnajst minut, še posebej ko dežuje in so vsa vozila v pogonu. Posebno težavo povzročajo na nekaterih ulicah tudi ulične svetilke, ki so postavljene bistveno previsoko. V zimskem času, ponoči in v megli, v medli svetlobi, ki ne sveti do tal, ni težko spregledati pešca na prehodu za pešce, posebej še, če je oblečen v temna oblačila.

Foto: Atelje Zavadlav – Magda Kruh

Erjavčeva ulica postaja glavna vpadnica v Novo Gorico. Po njej se v službo vozijo Brici in Kraševci, saj je pot skozi Italijo krajša, kot če bi se vozili po naši strani. V udarnih konicah si včasih pomagam do Šempetra s cesto čez Rafut, ki pa je ozka in nepregledna. Mestne oblasti bi morale to problematiko čim prej urediti in ji posvetiti dovolj pozornosti. S tem, ko so uvedle brezplačni mestni avtobus, se stanje v prometu ni izboljšalo. Avtobusi so polni le v času, ko učenci in dijaki prihajajo ali odhajajo iz šole. Za ta avtobus pa občina plačuje okrog 400.000 evrov denarja na leto. Toda tudi to je naš denar, denar občanov in občank, zanj prispevamo vsi. Menim, da bi bilo bolje uvesti posebne izkaznice za učence, dijake in upokojence, ki bi bili deležni brezplačnega prevoza z mestnim avtobusom. Ostali potniki pa bi zmogli plačati tisti evro, če bi se želeli peljati z njim.

Prometna in parkirna problematika predstavlja posebne izzive starejšim osebam, predvsem tistim, ki se pripeljejo iz vasi in morajo po opravkih na občino, upravno enoto, pošto. Da o zdravstvenem domu ne govorim. V Novi Gorici praktično starejšega človeka, ki še težko hodi, težko pripelješ do zdravstvenega doma in tam tudi parkiraš. Poznamo sicer parkirne prostore za invalide, ki pa so v centru pogosto zasedeni z običajnimi vozili brez invalidskih izkaznic.

Nova Gorica gotovo potrebuje še kakšno dodatno obvoznico, urejen prometni režim pa čeprav na način, da bo katera izmed ulic postala enosmerna, predvsem pa še kakšno večjo podzemno garažno hišo, ki bo pločevino umaknila z mestnega površja in zelenic. In mestna razsvetljava naj bo urejena tako, da bodo prehodi za pešce v vseh vremenskih razmerah kvalitetno osvetljeni.

Magda Kruh