Ajdovski svetniki so minuli četrtek v prvem branju potrdili odlok o subvencioniranju nakupa stanovanjskih enot. Z njim želi Občina mladim in mladim družinam pomagati pri nakupu hiš za mlade družine s subvencijo do 20.000 evrov.

rProjekt hiš za mlade družine za 50.000 evrov, ki ga je Občina Ajdovščina obljubila, je na poti do uresničitve. Po načrtih bosta v pilotni fazi projekta na izbrani lokaciji v Dobravljah najprej zgrajena dvojčka, skupaj štiri stanovanjske enote, nato pa še tri enote. Občina bo za uresničitev projekta hiš za mlade družine namenila subvencijo v vrednosti do 20.000 evrov. Prav za ta namen je v obravnavi odlok o subvencioniranju nakupa stanovanjskih enot, ki ga je občinski svet minuli četrtek potrdil v prvem branju.

To je še eden od ukrepov na stanovanjskem področju, ki je namenjen izključno mladim za prvo reševanje stanovanjskega problema.

Upravičenec lahko prejme subvencijo samo enkrat in samo za nakup stanovanjske enote, ki je last Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina. Subvencija je namenjena mladim družinam in mladim, ki v letu razpisa dopolnijo vključno 34 let in izpolnjujejo tudi ostale pogoje. Razpis je moč pričakovati po sprejetju odloka v drugi obravnavi, nadaljnji postopki pa predvidevajo, da bo občinski javni sklad stanovanjske enote prek javnega razpisa prodal upravičencem.

Občina mladim in mladim družinam za reševanje prvega stanovanjskega problema namenja tudi subvencije za najete kredite in subvencije za plačilo komunalnega prispevka.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Ajdovščina