Prof. dr. Danilo Zavrtanik je postal častni rektor Univerze v Novi Gorici

Foto: Luka Carlevaris - Častni rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik

Na včerajšnji slovesnosti je Univerza v Novi Gorici (UNG) prvemu rektorju Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilu Zavrtaniku podelila naziv častni rektor – rector ad honorem – Univerze v Novi Gorici za izjemne zasluge za ustanovitev, razvoj in delovanje Univerze v Novi Gorici, in ker je kot rektor s svojim delom na tej funkciji pomembno prispeval k razvoju znanstvene, umetniške in pedagoške dejavnosti na univerzi.

Na slovesnosti, ki se je odvijala v dvorcu Lanthieri v Vipavi, je udeležence uvodoma nagovoril prof. dr. Boštjan Golob, rektor UNG. V utemeljitvi, ki jo je pričel z orisom dolgoletnega delovanja prof. dr. Danila Zavrtanika na Univerzi v Novi Gorici, je izpostavil povezovalni način vodenja prof. dr. Zavrtanika, s katerim je uspel k sodelovanju privabiti sodelavce z zelo različnih znanstvenih področij ter tako omogočil nastanek raziskovalnih enot s področja žive narave in humanistike, iz katerih so izšli novi pedagoški programi, s tem pa je postavil temelje za nastanek Univerze v Novi Gorici leta 2006, katere prvi rektor je postal.

Univerza v Novi Gorici je pod vodstvom prof. dr. Danila Zavrtanika dosegla prepoznavnost pri mednarodnih ocenjevalcih kakovosti univerz. Tako se že vrsto let na lestvicah, ki pri oceni univerze upoštevajo njeno velikost, uvršča med 150 najboljših na svetu, v Sloveniji pa je vedno prva. Postala je enakopravna članica Rektorske konference Republike Slovenije, prav tako pa je tudi članica vseh pomembnejših regionalnih združenj rektorskih konferenc. Je podpisnica številnih mednarodnih bilateralnih in multilateralnih sporazumov s sorodnimi institucijami po vsem svetu, mednarodni značaj pa ohranja tudi navznoter, saj je skoraj 30 odstotkov akademskega osebja tujcev, med študenti pa je njihov delež skoraj 50-odstoten.

V utemeljitvi upravnega odbora UNG so zapisali, da je prof. dr. Danilo Zavrtanik kot rektor vztrajal, da so predavatelji na študijskih programih v prvi vrsti vrhunski znanstveniki, in tako utrdil visoko raven tudi na pedagoškem področju. Za čas od nastanka Univerze v Novi Gorici do danes je značilna rast števila zaposlenih, študijskih programov in raziskovalnih področij. Pomemben je bil tudi razvoj raziskovalne in siceršnje infrastrukture. S svojimi tesnimi povezavami z lokalno skupnostjo je omogočil, da Univerza v Novi Gorici danes deluje na skoraj 10.000 m2 s sodobno opremljenimi raziskovalnimi laboratoriji in multimedijskimi predavalnicami, v večdesetletnem zakupu pa ima prestižni dvorec Lanthieri v Vipavi. Zavrtanik je tudi pobudnik ustanovitve Fundacije Univerze v Novi Gorici in Primorskega tehnološkega parka.

Foto: Luka Carlevaris – Na fotografiji od leve proti desni: rektor UNG prof. dr. Boštjan Golob, nekdanji prorektor UNG prof. dr. Gvido Bratina, častni rektor UNG prof. dr. Danilo Zavrtanik, nekdanji prorektor UNG prof. dr. Mladen Franko, predsednik upravnega odbora UNG Borut Lavrič.

Prof. dr. Danilo Zavrtanik se je Upravnemu odboru zahvalil za izkazano čast: „ Sprejemam jo s ponosom. Vsa ta leta mi je bilo v veselje in užitek delati s predanimi sodelavkami, sodelavci, študentkami in študenti. Nikoli se nismo ustrašili izzivov in preprek ter smo v zadnjih 25 letih s skupnimi močmi zgradili vrhunsko univerzo, na katero smo lahko neskončno ponosni,“ je povedal častni rektor Univerze v Novi Gorici in dodal: „Želim si in vsem vam na Univerzi v Novi Gorici, da bi bila tudi bodočnost tako uspešna. Le pogumno naprej!“

AL