Priznanja civilne zaščite severne Primorske: ZLATI ZNAK KREŠEVCU IN POLJAKU

Foto: Mateja Pelikan - Zlati znak sta podelila poveljnik CZ za severno Primorsko Samuel Kosmač ter poveljnik štaba CZ mestne občine Nova Gorica Andrej Biaggio

Zaradi pandemije in trenutnih razmer je tudi tradicionalno obeleževanje dneva civilne zaščite pri nas letos drugačno, brez osrednje državne prireditve in tudi brez vseh regijskih dogodkov. Navkljub temu so (bodo) priznanja najzaslužnejšim podelili tudi tokrat, in sicer v ožjih krogih v posameznih občinah, poklicnih združenjih ter ob društvenih dogodkih.

Na severnem Primorskem je priznanja prejelo oziroma jih še bo 16 posameznikov in 6 prostovoljnih gasilskih društev ob visokih jubilejih. Med posamezniki sta bila z zlatim znakom CZ nagrajena Benjamin Kreševec in Aleš Poljak.

Prvega marca obeležujemo mednarodni dan civilne zaščite. To je priložnost, da se opozori in obenem krepi zavest javnosti o ranljivosti sveta, o izpostavljenosti naravnim in drugih nesrečam ter o pomenu učinkovite zaščite in pomoči v teh primerih. Ob tem je prav spomniti na vlogo, ki jo ima civilna zaščita v celotnem sistemu in tudi na pomen mednarodnega sodelovanja za zaščito človeka in okolja v katerem ustvarja in živi, so med drugim zapisali v sporočilu za javnost Civilne zaščite za severno Primorsko.

Ob dnevu civilne zaščite se s priznanji izkaže zahvalo in spoštovanje vsem, ki nesebično in mnogi tudi prostovoljno sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. V Sloveniji imamo na srečo veliko ljudi, ki so pripravljeni v najtežjih situacijah pomagati in reševati.

Uprava R Slovenije za zaščito in reševanje podeljuje priznanja Civilne zaščite za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Letos je bilo oziroma še bo na državni ravni skupno podeljenih 251 priznanj: kipec Civilne zaščite, kot najvišje priznanje CZ, 25 plaket CZ ter 25 zlatih, 75 srebrnih in 125 bronastih znakov.

Plaketa CZ ob 140 letnici uspešnega delovanja je pripada Prostovoljnemu gasilskemu društvu Tolmin. Srebrne znake CZ za več kot 100 let obstoja prejmejo PGD Dornberk, PGD Rut-Grant, PGD Selo na Vipavskem, PGD Vrhpolje in pa PGD Grahovo ob Bači.

Zlati znak CZ sta med posamezniki prejela Benjamin Kreševec in Aleš Poljak. Benjamin Kreševec je pristopil k podvodni reševalni enoti takratne občine Nova Gorica že leta 1987, nekaj let kasneje pa se je priključil še regijski ekipi za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS). Sodeloval je v številnih intervencijah in uničevanjih nevarnih ostankov iz I. in II svetovne vojne, ob tem pa svoje bogato znanje prenaša na mlajše generacije pirotehnikov. V veliko pomoč je tudi pri intervencijah ob večjih naravnih nesrečah, ki pogosto prizadenejo severnoprimorsko regijo. Benjamin je pač eden tistih pripadnikov sil za zaščito in reševanje, ki s svojo požrtvovalnostjo, zanesljivostjo in strokovnim znanjem daje pravi zgled mlajšim rodovom in kolegom, ki sodelujejo z njim. Aleš Poljak je gasilsko pot začel v matičnem društvu PGD Ponikve – Planota, kjer je opravil tudi prvi gasilski izpit. Član prostovoljnega gasilskega društva je od leta 1999. Že 5 let kasneje (2004) je stopil na čelo Gasilske zveze Tolmin, in njen predsednik je še danes. Pod njegovim vodstvom je GZ Tolmin dosegla zavidljive rezultate: vseh osem prostovoljnih društev je obnovilo vozni park, obnovljeni in dograjeni so gasilski domovi, urejen je sistem financiranja. Njegova dejavnost pa sega tudi čez meje naše države saj je tvoren oblikovalec in povezovalec velikega prijateljstva med gasilci okrožja Beljak na Koroškem v Avstriji in GZ Tolmin. Od leta 2014 pa je tudi član občinskega štaba CZ Tolmin.

Foto: Mateja Pelikan – Dobitnik zlatega znaka CZ Benjamin Kreševec

Srebrne znake CZ so oz. bodo še prejeli: Dani Boltar (poklicni gasilec GE Nova Gorica), Jernej Bric (Gorsko reševalna služba – postaja Tolmin) in Andrej Colja (poveljnik štaba CZ občine Brda). Bronaste znake CZ pa: Igor Kobal, Zlatko Koren, Gregor Lapanja, Renato Leon, Vladimir Valentinčič, Marko Vehar, Klemen Pelicon, Darko Krapež, Damjan Manfreda, Janko Mencinger in Tomaž Vinazza.