Pridobivanje novih znanj in prijateljstev: VEČGENERACIJSKI CENTER GORIŠKE

Foto: VGC Goriške

V Sloveniji so že dobro poznani večgeneracijski centri, lokalna stičišča za srečevanje otrok, mladih, starejših in vseh tistih vmes, ki si želijo širiti svojo socialno mrežo, se še (bolj) vključiti v skupnost, na aktiven način preživljati svoj prosti čas in nekaj narediti za svoje bolj kakovostno življenje.

Med 15 večgeneracijskimi centri, ki so v Slovenji zaživeli tudi s pomočjo slabih 7 milijonov evrov evropskih sredstev, je tudi Večgeneracijski center Goriške. Njegov namen je predvsem socialno vključevanje, izobraževanje ter medkulturno in medgeneracijsko povezovanje. Skrbi za informiranje, izobraževanje in aktivno vključevanje socialno najšibkejših prebivalcev Goriške regije na vseh področjih življenja.

Foto: SVRK

V Novi Gorici, Ajdovščini, Tolminu, Kobaridu in Bovcu se dnevno odvijajo različna predavanja, tečaji tujih jezikov, računalništva, uporabe pametnih telefonov, delavnice za otroke in odrasle, telovadba, praktične vaje za urjenje spomina in še mnogo drugega. Osnovnošolcem in dijakom na tedenski ravni nudijo brezplačno učno pomoč, mlajši pa se lahko vključijo v različne prostočasne aktivnosti tako med šolskim letom kot v času šolskih počitnic. Vse dejavnosti so za obiskovalce brezplačne, kar povečuje možnosti za vključitev vseh skupin prebivalstva in izboljšanje kakovosti njihovega življenja.

Foto: VGC Goriške

Del pestrega programa, ki ga izvajajo, bodo predstavili v Ajdovščini, Novi Gorici in Tolminu v okviru kampanje EU projekt, moj projekt 2019, s katero želijo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skupaj s projektnimi partnerji pokazati, da lahko rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku.

Med 11. in 18. majem se bo tako v Sloveniji zvrstilo več kot 100 dogodkov, preko katerih bomo lahko spoznali, da je naš vsakdan boljši in lepši tudi zaradi dobrih projektov, ki smo jih uresničili s pomočjo evropskih sredstev. Več o dogodku in kampanji na eu-skladi.si.

PR članek