Preprečevanje okužb novega koronavirusa: VLADA PODALJŠALA UKREPE

Foto: e-maribor.si

Na petkovi dopisni seji je vlada na podlagi ocene strokovne svetovalne skupine sklenila, da s ciljem preprečevanj okužb z novim koronavirusom za sedem dni podaljša delno omejitev gibanja ljudi ter omejitev oz. prepoved zbiranja ljudi.

Vlada je soglašala tudi s predlogi amandmajev k šestemu protikoronskemu zakonu, ki so jih podala posamezna ministrstva in Skupnost občin Slovenije. Predlagani amandmaji upoštevajo pripombe parlamentarne zakonodajno-pravne službe. O predlogu šestega protikoronskega zakona bo DZ odločal prihodnji teden na izredni seji.

Foto: Portal DZ

V veljavi ostaja začasna prepoved vsakršnega zbiranja ljudi, ki niso ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva. Velja tudi splošna prepoved prireditev, shodov, slavij in praznovanj, pa tudi porok in verskih obredov, pri čemer je sklenitev zakonske ali partnerske zveze dovoljena le z dovoljenjem ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vir: FB Vlada RS

Omejeno je tudi gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog ter dostopa in nudenja storitev za nujne primere. Nočna omejitev gibanja ne velja tudi za potovanja oseb, ki so vstopile v državo z namenom tranzita čez njeno ozemlje v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Sloveniji ter za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.